Värmdö Publicerad 12:07, 17 juli 2020

• Hoppas på dialog • Kommenterar inte SKR:s agerande

Socialminister Lena Hallengren, S, hoppas på att kommunerna kan lösa frågan om hemtjänst åt sommarboende i dialog. Det skriver hon i ett mejl till NVP. Samtidigt hjälper arbetsgivaroganisationen SKR kommuner att neka sommarboende hemtjänst.

En majoritet i riksdagen och ett 60-tal kommuner, däribland Värmdö, har hos regeringen begärt att få göra en tillfällig ändring av socialtjänstlagen för att kunna neka sommargäster och andra tillfälligt boende hemtjänst.

Värmdös hemtjänstverksamhet är hårt belastad på grund av coronapandemin, med högre krav, hög sjukfrånvaro och ökat vårdbehov.

Men i juni gav regeringen besked; Sveriges sommarkommuner får inte neka fritidsgäster hemtjänst. ”Den lagändring som är begärd är komplicerad och förutsätter en grundlig juridisk analys. Givet att lagändringen ska vara tillfällig och fokuserad på att gälla under sommaren bedöms det inte som möljligt att hinna genomföra” skrev Jasmina Sofic, pressekreterare åt socialminister Lena Hallengren till Hallands nyheter då.

Beskedet upprörde flera kommuner som, i strid mot socialtjänstlagen, ändå valde att fortsätta neka hemtjänst. Värmdö är en av de kommuner som, trots regeringsbeslutet, fortsatt neka hemtjänst.

Socialminister Lena Hallengren svarar inte på hur regeringen ser på frågan om enskilda ska behöva strida för att få hemtjänst som de enligt lag har rätt till, eller om regeringen avser att vidta några åtgärder mot dessa kommuner. Hon skriver, via sin pressekreterare Viktor Nyberg, i ett mejl till NVP, att hon inte vill recensera en enskild kommuns beslut.

–  Men som jag tidigare sagt hoppas vi att kommunerna kan lösa detta i dialog med varandra, skriver hon.

Enligt socialtjänstlagen får en vistelsekommun inte neka tillfälliga besökare hemtjänst. Men en hemkommun har däremot möjlighet att inte bevilja sina invånare hemtjänst i andra kommuner.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har också de vid två tillfällen under våren begärt att lagstiftningen tillfälligt ska ändras för att kommuner ska kunna neka hemtjänst till den som inte är bosatt i en kommun.

SKR hjälper nu kommuner med att neka sommarboende hemtjänst. ”För att underlätta kommunernas abete och beslut har SKR tagit fram ett arbetssätt som lägger ett ansvar på hemkommunen att inte bevilja hemtjänst” skriver man på sin hemsida.

– Vi vägleder hemkommuner att inte bevilja sina invånare hemtjänst i de sommarkommuner som inte har möjlighet att ge det, säger Åsa Furén-Thulin, chef för sektionen för socialtjänst vid SKR.

Lena Hallengren har trots flera mejl, inte svarat på hur hon ser på att SKR stödjer kommuner att neka hemtjänst.

– Kommentaren nedan är den som Hallengren ger, skriver Viktor Nyberg, pressansvarig på socialdepartementet.

Frågan har redan prövats av Förvaltningsrätten i Göteborg, som fastslog att kommuner inte kan välja om de ska följa lagen eller inte. Och under torsdagen kom, enligt DN, ett nytt avgörande från Kammarrätten i Göteborg där det konstateras att hemkommunen inte kan avslå en ansökan om hemtjänst med hänvisning till att en annan kommun inte kommer att verkställa insatsen.

Flera personer har nu överklagat Värmdös beslut, en av dem är 87-åriga Maj-Lis Turpini som NVP berättat om.