FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Joakim, Kim

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
20 mars 2019

Majoritet för Värmdö vill höja skolpengen med fyra procent nästa år.

Höjning av skolpengen i majoritetens nya budget

Värmdö 18:28 | 09 november 2018

Satsningar på skolan, miljön och ökad framkomlighet. Så ser nya Majoritet för Värmdös förslag till budget 2019 ut. Bland annat utlovas, som NVP berättat, en höjd skolpeng med 4 procent.

Idag la Majoritet för Värmdö fram sitt förslag till budget för nästa år som man kallar "En budget för alla Värmdöbor". Budgeten fokuserar, enligt ett pressmeddelande, på välfärdens kärna - skolor, förskolor och omsorg. Dessutom vill majoriteten satsa på klimat, miljö och ökad framkomlighet.
– Vår utgångspunkt är att kommunen ska vara en serviceorganisation och vi vill skapa goda förutsättningar för våra kärnverksamheter, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande.

Majoriteten har valt att prioritera skolan och skolpengen kommer, som NVP berättat, att höjas med fyra procent och förskolepengen med två procent.
– Det kommer att främja Värmdös utveckling så att vi blir en av de bästa skolkommunerna i både Stockholms län och i Sverige. Pengarna ska också gå till en fullt utvecklad elevhälsa på Värmdös skolor, säger Deshira Flankör.

Budgeten fokuserar även på åtgärder för ett bättre klimat och renare miljö. Bland annat ska de fossila utsläppen minska och riktlinjer för giftfria miljöer tas fram.

Majoriteten vill också underlätta företagandet och att få fler Värmdöbor i arbete. Bland annat ska lokala företag informeras i hur de kan delta i kommunen upphandlingar.

Framkomlighet står också högt upp på dagorndinge. Ökad båtpendling, fler infartsparkeringar och åtgärder för att underlätta cykling och elfordon.
– I budgeten ger vi också nödvändiga uppdrag för förbättrad service till näringslivet samt enklare pendling och framkomlighet, säger hon.

Budgeten ska tas av kommunfullmäktige 28 november.

Majoritetens budgetsatsningar

Konkreta satsningar
• Skolpengen i grundskolan höjs med fyra procent
• Förskolepengen höjs med två procent
• Nya cykelställ vid busshållplatser på strategiskt viktiga områden
• Framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken
• Nya laddstolpar för två miljoner kronor

Utredningsuppdrag
• Åtgärder för att säkerställa vattenkvalitén i Farstaviken
• Uppvakta ansvariga myndigheter för att införa båtpendling från Värmdö
• Ta fram träbyggnadsstrategi.
• Komplettera miljöplanen med en handlingsplan för klimatinvesteringar och energieffektiviseringar för att de kommunala verksamheterna ska vara fossilfria 2022 och nå nationella klimatmål.
• Ta fram tydlig information till lokala företagare om kommunens upphandlingar
• Anlägga fler infartsparkeringar på strategiskt viktiga platser