Värmdö Publicerad 16:39, 16 november 2022 Uppdaterad 11:33, 17 november 2022

• "Högre satsning än S-styret" • S: "Hafsverk"

Moderaterna satsar på en höjd skolpeng och en högre äldreomsorgspeng än Värmdösamarbetet i sin skuggbudget för 2023.
– Vi prioriterar kärnverksamheten med en högre satsning än S-styret, säger Deshira Flankör, M, oppositionsråd i ett pressmeddelande.

Under onsdagen presenterade Värmdömoderaterna sin skuggbudget, en ”storsatsning” på Värmdös förskolor, skolor, fritids, LSS och äldreomsorg, för nästa år.
– Vi prioriterar kärnverksamheten med en högre satsning än S-styret. Istället för att utöka de politiska kostnaderna med fler nämnder och fler politiker har vi valt att satsa de pengarna på att ytterligare räkna upp pengen med en procent för alla kommunens mellanstadieklasser, säger Deshira Flankör.

Förskolepengen och grundskolepeng, inklusive grundsärskola, räknas upp med 4 procent för årskurs F-6, och med 7 procent för årskurs 7-9. Äldreomsorgspengen räknas upp med 4 procent. Samtliga en procent mer än Värmdösamarbetets budget.
– Vi har under förra mandatperioden lyckats minska barngrupperna i förskolan så att de nu är näst minst i hela Sverige. För att fortsätta den positiva resan inom förskolorna lägger vi nu fram en högre satsning än S-styret på Värmdös förskolor. Vi lägger fram skarpa målsättningar om att öka andelen behörig förskolepersonal och hålla fast vid samma barngrupper med nio barn per grupp, säger hon.

M vill utveckla den digitala förskole- och skolplattformen för att underlätta för vårdnadshavare inför skolvalet.
– Även vi politiker behöver leva upp till effektiviseringen av kommunens administration. Därför väljer vi att inte utöka kommunens nämndorganisation som S-styret har gjort vilket kostar ytterligare 1,3 miljoner årligen. Det är ett relativt enkelt val att välja mellan bättre förutsättningar för eleverna i skolan eller utökade politiska arvoden för att styret ska komma överens, säger Deshira Flankör.

Hon säger att tidigare peng för högstadiet varit lägre än övriga årskurser vilket skapat utmaningar för bland annat Kvarnbergsskolan.
– Därför föreslår vi en ordentlig satsning på högstadieklasserna för alla skolor samt en bra penghöjning även för fritids.

För att höja kvalitén inom äldreomsorgen vill M påbörja ett arbete som säkerställer att alla anställda har minst en undersköterskeutbildning.  Man vill också skapa en mötesplats för äldre i Gustavsgårdens lokaler eller på annan plats.
– Våra äldre är välfärdens hjältar. Det är tack vare dem och deras slitsamma arbetsinsatser som Värmdö och Sverige kunnat erbjuda en högkvalitativ välfärd under lång tid. De ska kunna lita på att kommunen fortsatt erbjuder trygghet och den bästa omvårdnaden på äldre dagar.

Man vill också lösa trafiksituationen i Mölnvik genom att påbörja en dialog med markägare för att hitta en långsiktig lösning att lägga om trafiken, med hjälp av finansiering från byggrätter. Den ska utgå från redan exploaterade områden och syftar till bättre trafiklösningar för alla trafikslag. Man vill även pröva nya vägdragningar i samråd med fastighetsägarna.
– Under förra mandatperioden utredde vi en vägdragning ”Smitväg Mölnvik” vilken visade ha mycket begränsad nytta. Situationen behöver fortsatt lösas, oavsett lösningar så kommer det att dröja innan vi ser en praktisk förändring. Det är därför viktigt att kommunen tar itu med utmaningen så att vi får en lösning så fort som möjligt, säger Deshira Flankör.

M sätter även ett överskottsmål på 2 procent. Det kan jämföras med att Värmdösamarbetet har budgeterat för ett resultatmål på en procent.

Carl Kangas, S, kommunstyrelsens ordförande är inte oväntat kritisk till M:s skuggbudget.

– De saknar all trovärdighet. Efter en första genomläsning är det svårt att ta detta hafsverk till budget på allvar. De har klippt och klistrat från Värmdösamarbetets förslag. Jag hade förväntat mig ett mer seriöst oppositionsarbete än detta, säger han och fortsätter:

 – Under 16 år har Värmdös Moderater motsatt sig ordentliga resurser till skolan. I opposition tvärväder de och låtsas satsa mer på skolan. Det är inte trovärdigt, och jag har svårt att tro att Värmdöborna är imponerade av agerandet. Att i en så svår ekonomsk tid inte ha väl tilltagna reserver för att möta de ökande kostnaderna i verksamheterna är dessutom direkt oansvarigt, säger Carl Kangas.

M:s skuggbudget i korthet

• Oförändrad skatt, 18 kronor och 98 öre.

• Höjd förskolepeng, 4 procent, 12 miljoner

• Höjd grundskolepeng, inklusive grundsärskola, 4 procent för årkurs F-6 och 7 procent för årskurs 7-9. Totalt 21 miljoner.

• Höjd fritidspeng, 4 procent, 3,2 miljoner.

• Höjd äldreomsorgspeng, 4 procent, 11,6 miljoner.

• Överskottsmål, 2 procent.

 


 
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x