FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Björn, Bjarne

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
18 juni 2019

En illustration över hur den framtida bussterminalen i Katarinaberget är tänkt att se ut.

Ny terminal orsak
till röda siffror

Värmdö 07:57 | 08 april 2019

Nu kommer notan för bussterminalbygget vid Slussen för Värmdöborna. Kommunen redovisar 2018 ett minusresultat på 4,4 miljoner kronor.

Bokslutet för 2018 för Värmdö kommun visar för första gången på många år ett minusresultat. I resultatet ingår nämligen Värmdös kostnader för medfinansiering av bussterminalen vid Slussen.
– Bortsett från de extraordinära kostnaderna uppnår kommunen det finansiella resultatmålet. Slussenkostnaden är en konsekvens av att den inte har bokförts när beslutet togs 2014. Det kan användas som lärdom om hur viktigt det är att inget släpps vidare till framtiden. Rätt åtgärder ska sättas in i tid, dagens utmaningar ska genomföras i dag och framtiden lämna ”ren” till framtida utmaningar, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande.

När avsiktsförklaringen gjordes 2014 skulle staten genom länsstyrelsen, landstinget och Stockholms stad stå för kostnaderna. Men det saknades 415 miljoner kronor i länsplanen som staten skulle gå in med. I det fall staten inte gick in med sin del fanns en nödutgång, som innebar att landstinget, staden och Värmdö istället skulle stå för de pengar som saknades. Staten sköt, i den nya länsplanen 2018-2029 till 100 miljoner kronor, men det räckte inte och nu tvingas Värmdö betala 63 miljoner kronor för bussterminalen i Katarinaberget.

Det påverkar kommunens resultat, och gör att Värmdö inte heller når upp till det lagstadgade balanskravet på ett nollresultat. Normalt sett ska ett minusresultat betas av under de följande tre åren. Nu kommer kommunen att åberopa synnerliga skäl för att slippa det.

Hade Slussenkostnaden, och andra poster av engångskaraktär, inte belastat resultatet hade kommunens resultat uppgått till 54,6 miljoner kronor.