Grönt ljus för radhus
vid Hemmesta vägskäl

Värmdö Uppdaterad 12:30 10 maj 2019

Exploatören vill bygga 25 nya radhus i närheten av Hemmesta vägskäl. I tisdags gav politikerna klartecken för att inleda arbetet med en detaljplan.

Kommunstyrelsens planutskott beslutade i förra veckan att anta start-PM för ett radhusområde i närheten av Hemmesta vägskäl. Området, som i huvudsak är jordbruksmark, ligger mellan väg 274 och Hemmesta träsk.

Exploatören har ansökt om att få bygga 25 radhus på fastigheten och enligt kommunens tjänstemäns bedömning skulle en detaljplan kunna antas i slutet av nästa år.
Men först måste kommunen bland annat utreda förhållandena i marken, trafikbuller, strandskydd, naturvärden och eventuell påverkan på Hemmesta träsk.

Tjänstemännen påpekar också att en del av marken ligger under den rekommenderade lägsta grundläggningsnivån (2,7 meter över havet) vilket innebär att antalet hus kan behöva minskas.