Hade 30 katter i smutsigt hem

Värmdö Publicerad 07:50, 16 juli 2020

• Kvinna får partiellt djurförbud

Trots ett föreläggande från länsstyrelsen har en kvinna i Värmdö inte förbättrat situationen tillräckligt mycket för sina många katter.

Länsstyrelsen har genomfört kontroller de senaste två åren hos kvinnan, och vid ett av besöken hade hon 30 katter som levde i allt för smutsig miljö.

Nu har myndigheten beslutat om partiellt djurförbud för kvinnan. Hon får inte får ta hand om fler än två katter, som ska vara kastrerade. Hon måste även hålla de utrymmen där katterna vistas rena.

Hanna Bäckman