Nacka/Värmdö Publicerad 10:40, 17 mars 2020 Uppdaterad 17:27, 17 mars 2020

• Gymnasieskolor stängs • Rekommenderas erbjuda distansundervisning • Tusentals elever berörs

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att gymnasieskolor, yrkeshögskolor, KomVux, högskolor och universitet från och med i morgon onsdag 18 mars erbjuder distans- eller fjärrundervisning. Det innebär att skolorna i praktiken stänger för eleverna.

Vid en pressträff sa statsminister Stefan Löfven att regeringen även kan komma att stänga förskolor och skolor och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Regeringen förbereder omsorg för barnen om skolorna skulle behöva stängas.

I Värmdö påverkas totalt 1 938 gymnasieelever och tre kommunala gymnasieskolor; G2, Gustavsbergs gymnasium och Värmdö Gymnasium på Gullmarsplan samt Komvux Värmdö.
– Just nu pågår ett arbete hur vi ska lösa distansundervisningen. Alla elever kommer att få information från sina skolor, säger Ilona Klein Gullberg, kommunikationschef i Värmdö kommun.

– Distansundervisningen kommer att lösas digitalt med de system kommunen har. Eleverna får distansundervisningen hemma. Skolan stänger inte men eleverna är inte i skolan. I och med att skolorna inte stänger så arbetar personalen med distansundervisningen, skriver Peter Bergström, utbildningschef i Värmdö i ett mejl.

På Värmdö gymnasium berörs cirka 1 200 elever, varav 38 är elever från Värmdö och 82 från Nacka.

– Huvudmannen har beslutat att vi ska övergå till distans- och fjärrundervisning från och med torsdag. Vi har planerat för detta, nu behöver vi se till hur det praktiskt ska genomföras tillsammans med personalen, med förhoppning om att det inte ska pågå så länge. I morgon har vi planeringsdag för lärarna, säger Christina Ahlgren, rektor på Värmdö gymnasium och fortsätter:

– Eleverna kommer att få sin regelrätta undervisning. Från och med torsdag får eleverna sitta hemma och får följa schemat i realtid men på distans. Det kommer att vara möjligt att vara uppkopplad i realtid, lite beroende på kurs och hur läraren lägger upp undervisningen. Vi kommer att ha en gemensam start och avslutning på dagen, säger Christina Ahlgren.

På Komvux Värmdö berörs 600 elever. Värmdö har också cirka 300 elever som studerar vuxenutbildning hos externa utbildningsanordnare i andra kommuner.

På G2 berörs strax under 300 elever, varav 161 från Värmdö och 64 från Nacka. De kommer att få mer information under dagen.

– Vi förbereder för distansundervisning. Vi har redan idag en digital plattform och utgår från den, säger Marie Olofsson, rektor på G2.

Dessutom påverkas 37 elever på Mälardalens ridgymnasium i Gustavsberg. I morgon håller skolan stängt, från torsdag kommer undervisningen att ske på distans.

– Vi ska försöka få undervisningen att fortgå som vanligt. Vi sitter just nu och planerar med lärare och informerar elever under dagen. Vi arbetar redan med digitala verktyg, så eleverna kommer att fortsätta arbeta med det. Viss undervisning försöker vi hitta en gemensam plattform för, för genomgångar. Vi har så få elever så det är inte så många som påverkas, så för oss är det är relativt enkelt, säger Mia Pettersson, rektor.

Ridundervisningen kommer att pausas helt när skolan stängs.

– Eleverna har ganska mycket ridning på schemat, men eleverna har bra förkunskaper, så att vi har stängt under ett par veckors tid ska inte drabba den praktiska undervisningen. Vi planerar fram till påsklovet, sen får vi se var vi slutar, säger Mia Pettersson.

I Nacka berörs 13 gymnasieskolor samt vuxenutbildning.

YBC, den mindre av de två kommunala gymnasieskolorna i Nacka var förberedd på beskedet:

– Vi har diskuterat och förberett oss på ett krisscenario i någon vecka nu, säger YBC:s rektor Oskar Sjögren.

Det går 540 elever på YBC och 45 lärare arbetar där. Att eleverna ska stanna hemma är klart, men det är lite oklart vad som gäller för lärarna.

– Jag skulle ju önska att skolan kunde vara öppen för vissa elever, och för lärarna. Men jag vet inte ens själv om jag ska till arbetet i morgon, säger Oskar Sjögren direkt efter att beskedet om att stänga landets gymnasieskolor kommit.

Oskar Sjögren berättar också att hans skola, som har blockundervisning borde klara stängningen relativt bra:

– Vi har stor del av vår undervisning digitaliserad, och det är vanligt med hemuppgifter. Nu får vi utveckla detta.

Folkhälsomyndigheten kan inte svara på hur länge rekommendationerna ska gälla, utan sa på presskonferensen idag att det kan handla om flera månader.

Tusentals elever berörs

Tusentals elever berörs i Nacka och Värmdö när gymnasieskolorna stänger.

Av Värmdös 1 938 gymnasieelever (folkbokförda i Värmdö) går 38 på Värmdö gymnasium, 161 på Gustavsbergs gymnasium, 789 på övriga kommunala skolor och 950 i friskolor (varav 439 på skolor i Nacka kommun).

Av Nacka kommuns 4102 gymnasieelever går 3200 i gymnasieskolor i Nacka (1400 på kommunala Nacka gymnasium samt YBC, och 1800 på fristående gymnasieskolor i kommunen). Cirka 900 Nackaelever går i skolor utanför kommunen.