Gustavsgården föreslås bli ungdomsbostäder

Gustavsgården kan bli ungdomsbostäder. FOTO: JENNY FREJING
Värmdö Publicerad 20:12, 25 november 2020

• "Ickefunktionellt äldreboende" • Räknar med 100 nya bostäder

Majoritet för Värmdö föreslår i kväll att Gustavsgårdens lokaler görs om till ungdomsbostäder.

– Vi vill göra om ett icke funktionellt äldreboende till ungdomsbostäder och jag hoppas att värmdöborna ser att omställningarna vi har föreslagit på senare tid kommer att leda till förbättringar för alla värmdobor, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till förslaget är det stora bostadsbehovet i Stockholmsregionen, och att det är svårt för unga att hitta ett eget boende och kunna flytta hemifrån. Kommunen har redan ett antal ungdomsbostäder, genom Värmdö Bostäder, men det finns behov av många fler. Majoriteten tror att det går att skapa 100 nya ungdomsbostäder. Idag har äldreboendet drygt 100 boendeplatser och flera gemensamhetsutrymmen, vilket Majoriteten tror går att omvandla.

– Precis som i resten av Stockholmsregionen köar ungdomarna i Värmdö i åratal utan att få en lägenhet. Därför är vi angelägna om att skapa fler ungdomsbostäder i kommunen, så att fler unga får chansen att starta sina självständiga liv utan för lång väntan, säger Kristina Lång, C, planutskottets ordförande.

Majoriteten har tidigare föreslagit att Gustavsgården ska avvecklas, och ersättas med ett nytt kommunalt särskilt boende. C-huset ska avvecklas först och där har Anna Lipinska föreslagit att de boende flyttas till det planerade privata äldreboendet i Pilhamn. Samtidigt vill Majoriteten utreda om det går att bygga ett nytt särskilt boende i Munkmora, i närheten av Minimunkis förskola, på Munkmoraskolans tomt.

Majoriteten föreeslår nu att förvaltningen utreder möjligheten att genom anvisning omvandla fastigheten till ungdomsbostäder. Tilläggsuppdraget kommer att behandlas på kommunstyrelsen i nästa vecka. Förslaget är, enligt Majoriteten, i linje med kommunens strategiska bostads- och verksamhetsplanering och planerna på avveckling av det särskilda boendet.

Ungdomsbostäder är en egen kategori som underlättar för unga i åldern 18-25 år att komma in på bostadsmarknaden.