Konsthall föreslås säljas — eller avvecklas

Gustavsbergs konsthall föreslås säljas. FOTO: JENNY FREJING, ARKIV
Värmdö Publicerad 12:21, 20 oktober 2020

• Ska konkurrensutsättas • Avvecklas om ingen köper

Gustavsbergs konsthall ska säljas. Hittar kommunen ingen köpare kommer den att avvecklas. Värmdös ekonomi är pressad av stora utmaningar och ett osäkert ekonomiskt läge. I dag presenterade Majoritet för Värmdö sin budget.

Med rubriken ”Satsningar för framtiden!” presenterades idag Majoritet för Värmdö sin budget för 2021. Kommunen står inför stora utmaningar med ett osäkert ekonomiskt läge. Rådande pandemi har skyndat på den ekonomiska inbromsningen, och kommunen ser ett större behov av förändrat arbetssätt. Skatten blir, som NVP rapporterat, oförändrade 19,18.

I budgeten säger majoriteten att man vill prioritera satsningar på kärnverksamheten, vård, skola, omsorg och samhällsplanering. Men även göra en ”historisk satsning” på digitalisering, minskad administrationoch en öka ambitionen inom klimatinvesteringar. Därför föreslås att Gustavsbergs konsthall, som ligger i Gula byggningen, konkurrensutsätts, alternativt avvecklas om man inte hittar en extern utförare. Besparingen beräknas till tre miljoner.

–  En stabil grund ger ett hållbart bygge och det gäller även i organisationer. Med årets budget prioriterar vi kärnverksamheten, minskar administrationen och vågar sålla bort resurskrävande projekt. Vi vill skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar och kvalitativ välfärd, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

De senaste åren har kommunen gjort besparingar på administration, och man kommer att fortsätta ”effektiviseringsarbetet. Bland annat ska 25 miljoner kronor satsas på ”Vårt smartare Värmdö” – en digitalisering, automatisering och besparing av administrationen med nio miljoner kronor.

–  Målet är att öka nyttan för medborgaren av varje insatt skattekrona, säger Kristina Lång, C, kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

I socialtjänsten ska spetskompetensen användas mer i personliga möten, och mindre i administration. Det ska säkerställa rättsäkerhet, effektivitet och ”bättre användning av personella resurser”.

– Vi fortsätter vårt systematiska arbete med att bygga en stark och trygg socialtjänst som ett skyddsnät när den egna kraften inte räcker till, säger Marie Bladholm, M, kommunalråd och socialnämndens ordförande.

Skolpengen höjs, som NVP rapporterat, med tre procent, och förskolepengen med två procent. Pengarna tas från försäljning av konsthallen och effektiviseringar på administration och från ett förbättrat skatteunderlag.

Vård- och omsorgsnämnden ska nästa år arbeta med en ”vision för äldreomsorgen” för ”ökad självständighet och mer värde”. Även här kommer man att satsa på digitala lösningar, så att personalen kan användas bättre. Statliga stöd för kompetensutveckling ska användas främst inom demens och förebyggande arbete.

– Genom våra planerade satsningar vill vi trygga välfärden och satsa på en ökad kvalité inom äldreomsorgen, säger Anna Lipinska, KD, kommunalråd och ordförande i nämnden.

Under 2019 och 2020 har majoriteten lagt flera uppdrag för att utreda satsningar inom miljö- och klimatområdet. Nästa år avsätter man 50 miljoner i en klimatinvesteringsreserv som ska kunna användas för pågående förstudier.

– Att satsa på hållbara lösningar idag är ett bra sätt att investera i vår gemensamma framtid. Vi är stolta över att Värmdö kommer att investera i klimatsmarta lösningar under kommande år, säger Filip Joelsson, MP, kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.