FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Irene Bierfeldt utanför Guldkanten.

Guldkanten svarar: "Vi är lite ledsna och förvånade"

Värmdö 11:49 | 28 maj 2019

Ansvariga politiker pekade ut Guldkanten som en av orsakerna till den röriga situationen på Gustavsgården. 
– Vi ställer oss väldigt frågande till varför det skulle vara bättre om vi inte fanns här, säger Irene Bierfeldt, verksamhetsledare på Guldkanten.

NVP har följt händelseutvecklingen på Gustavsgården den senaste tiden. Efter flera dödsfall och allvarliga incidenter har enhetschefen slutat och kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska tillfälligt tagit över hennes roll. Nyligen skickades en handlingsplan för hur man ska komma till rätta med problemen tillbaka av politikerna till tjänstemännen för vidare utredning.

Och i en ny rapport ifrågasätter kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M, och vård- och omsorgsnämndens ordförande Anna Lipinska, KD — som är de ytterst ansvariga för läget på Gustavsgården —bland annat om det är lämpligt att ha Guldkantens verksamhet i samma lokaler som det särskilda boendet.

”Det bidrar till den allmänna röriga känslan samt att det inbjuder till en öppenhet för allmänt tyckande om Gustavsgårdens verksamhet och hur den ska bedrivas”, står det i rapporten.

Irene Bierfeldt, verksamhetsledare på Guldkanten, är mäkta förvånad över de uppgifter som kommit fram.
– Vi har inte fått någon indikation på att vi skulle vara en belastning, snarare att vi faktiskt är en resurs. Det är så vi har uppfattat vad boende, anhöriga och personal tycker om vår verksamhet, säger hon.

Hon ställer sig också frågande till varför politikerna tycker att verksamheten skulle uppfattas som rörig.
– Vår verksamhet är isolerade från B- och D-husen. För de som bor i C-huset finns det en möjlighet att komma ner och äta i restaurangen, men de har också möjlighet att få upp sin mat.

När verksamheten är tillfälligt stängd får de höra att de är saknade, berättar Irene Bierfeldt.
– Då har de boende tyckt att det varit vansinnigt tråkigt. Vi tycker att de som bor på särskilt boende ska få stimulans och träffa andra människor som inte bor här och få göra roliga saker. Jag tror det kan vara livsavgörande många gånger. Vi ställer oss väldigt frågande till varför det skulle vara bättre om vi inte fanns här, säger hon.

Guldkantens ordförande Bo Svensson berättar att de fick ta del av rapporten samma dag som NVP:s artikel kom ut. Nästa vecka har Guldkanten bestämt träff med Anna Lipinska, KD, för att reda ut det som framkommit.
– Vi på föreningen är lite ledsna och förvånade. Alla incidenterna som skett har inträffat på avdelningarna och har inte med vår verksamhet att göra. Hur kom politikerna fram till det här? Vi vill helt enkelt ha en dialog med dem, säger han.