FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

I sju år har föreningen Gustavsbergs vänner försökt få hyra Gula Porten som en hembygdsgård, men kommunen har sagt nej. Nu gör föreningen med kassören Mats Björkman, Ingmar Wahrenberg, medlemmen Anna-Stina Björkman och ordförande Birgit Wahrenberg ett nytt försök.

Gula Porten kan bli hembygdsgård

Värmdö 08:01 | 31 maj 2019

Gula Porten som en modern hembygdsgård? Ja, det kan bli verklighet — om hembygdsföreningen Gustavsbergs vänner får som de vill men hittills har kommunen nobbat.

Gula Porten är den enda portvaktsstugan som finns kvar i originalskick från KF-epoken och Gustavsbergsfabriken. Den byggdes 1970 och var fabrikens huvudport, sambandscentral och larmcentral. Men byggnaden har stått tom i många år och utsatts för klotter och skadegörelse, trots att den är Q-märkt och ska bevaras.

Hembygdsföreningen Gustavsbergs vänner har ända sedan 2012 flera gånger skrivit till kommunen och anmält sitt intresse för att ta hand om byggnaden och använda den som en hembygdsgård. Men hittills har kommunen sagt nej då man tidigare inte förfogade över byggnaden. Istället har kommunen anlitat en mäklare som annonserat ut huset för uthyrning, utan några förbehåll eller villkor, hittills har ingen nappat. Gula Porten ska enligt detaljplanen användas till verksamhet som är anpassad efter det kulturhistoriska värdet. Och någon annan användning för huset har kommunen inte ordnat. Dessutom har källaren översvämmats av vatten i samband med grävningar på gatan utanför, vilket gör att huset inte går att flytta in i.

Nu prövar föreningen igen. Gustavsbergs vänner har i dag 420 medlemmar och saknar en publik lokal. I ett brev till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden föreslår man att föreningen får disponera Gula Porten som en modern hembygdsgård liknande de lokaler som andra hembygdsföreningar i kommunen har tillgång till. Lokalen skulle också kunna användas av andra föreningar och utställningar av Gustavsbergs samhälles kulturarv och andra kulturella ändamål, menar föreningen.
– Vi tycker vi har samma rätt som andra hembygdsföreningar i kommunen att disponera och hyra en lokal som en modern hembygdsförening. Den skulle vara lagom för oss som liten förening att ta över. Vi kan även vara huvudman för andra föreningar, säger Mats Björkman, kassör i föreningen.

Fredrik Nornvall, tillförordnad kommundirektör, säger att han hittills sagt nej till de föreningar som hört av sig.
– Det är en kommersiell lokal som ska förvaltas och användas utifrån de riktlinjer som finns. Någon omedelbar plan på att upplåta Gula Porten till Gustavsbergs vänner finns inte i dagsläget. Men vi ska förstås läsa brevet och ta frågan på allvar, säger han.