FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Majken, Maja

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
19 maj 2019

Gula Byggningen i Gustavsbergs hamn.

Gula Byggningen –
inget byggnadsminne

Värmdö 07:50 | 15 november 2018

Länsstyrelsen säger nej till Gustavsbergs vänners ansökan om att byggnadsminnesförklara Gula Byggningen i Gustavsberg.

Byggnaden har ett stort lokalt kulturhistoriskt värde, men för att den ska komma ifråga som byggnadsminne, enligt kulturmiljölagen, måste det även finnas ett regionalt värde som återspeglar den kulturhistoriska särarten menar länsstyrelsen.

Myndigheten anser inte heller att Gula byggningen tydligt, genom materiella spår, kan förmedla kunskap om ett kulturhistoriskt sammanhang; att byggnaden är ombyggd interiört  gör att läsbarheten försvåras.
Länsstyrelsen menar att detaljplanen väl tillgodoser de kulturhistoriska värdena och att kommunen ansvarar för att den och plan- och bygglagen följs.