Okänd vit sörja rinner ut
i havet – via grön damm

Nacka/Värmdö Uppdaterad 07:57 23 april 2019

Intill Insjöns trafikplats rinner en gräddvit sörja. Den kommer från JM:s upplag av bergskross, och rinner via en turkosgrön damm, rakt ut i Baggensfjärden. 
Halter av tungmetaller har upptäckts.

Mitt i skogen, intill motorvägsavfarten vid trafikplats Insjön, ligger en liten våtmark med turkosgrönt vatten. Från dammen går ett dike som är fyllt med en gräddvit sörja, som på vissa ställen frusit eller stelnat. Sörjan rinner vidare under motorvägen, via flera rör, och ner i ett dike i en hästhage i Västra Ekedal innan det når Ulfviksviken och Baggensfjärden.
– Jag har aldrig sett det här förut. Det ser jätteäckligt ut, ungefär som bulldeg i den lilla bäcken. Det ligger krossmassor en bit in i skogen, så det måste vara någon som tippat något där. Jag tycker det är tragiskt ur miljösynpunkt när man gör så stora ingrepp i ett område, säger Ulrika Sörensson, ledamot i Insjöns villaförening, som upptäckte den gröna dammen i början av april.

Nytt industriområde
Det gröna vattnet kommer från ett dike uppströms vid JM:s upplag av bergskross, i ett i övrigt oexploaterat område i Östra Kil. Här planerar Nacka och Värmdö kommuner ett nytt industriområde med en ny återvinningscentral.
Värmdö kommun vet inte exakt vad sörjan eller det gröna vattnet innehåller, men fick redan för tre år sedan in den första anmälan och har varit på plats ett flertal gånger.
– Vi har ett pågående klagomålsärende sedan tidigare. Troligtvis rör det sig om utfällningar från det bergkrossupplag som finns på fastigheten. Krossmaterialet har sitt ursprung från Ekobacken och ingår därför i de utredningar som vi gör i dessa ärenden, säger Agnes Hjort, miljöinspektör i Värmdö.

Först trodde kommunen att det var naturliga utfällningar, men förra våren började miljökontoret se kopplingar till berggrunden, och i höstas ska JM ha tagit prover på den vita sörjan och vattnet i dammen.
– Vi har inte fått in analysrapporten, men en muntlig redogörelse. De har hittat aluminiumhydroxid, sulfat och låga halter tungmetaller. Det är en bekräftelse på vad vi redan visste och misstänkte. Det är samma typ av föroreningar som i Ekobacken, men inte exakt som där, säger Agnes Hjort.

Pågående utredning
Upptäckten av den nya vita sörjan i Kil ingår nu i den större utredningen om Ekobacken som pågår. Länsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning, SGU, är inkopplade. Först när de yttrat sig och utredningen är klar räknar miljökontoret med att kunna utreda vad som hänt i Kil närmare. Kommunen ska träffa JM i veckan för att diskutera vad som ska göras med krosshögarna.
– Vi vet inte vad vi landar i. Utfällningarna behöver tas om hand på något sätt. Tanken är inte att krossmaterialet ska ligga kvar, det har lagts där i avvaktan på att användas vid exploatering i Ekobacken, och vi vill inte flytta problematiken någon annanstans, säger Agnes Hjort.
Är det gröna vattnet eller den vita sörjan farligt att dricka för djur?
– Jag kan inte svara på det, det är troligtvis de vattenlevande organismerna som framför allt påverkas.