Värmdö Publicerad 14:00, 15 november 2021 Uppdaterad 15:17, 15 november 2021

• "Kantats av taktiskt trixande och lögner" 

Jösta Claeson, S, kommunfullmäktiges andre vice ordförande lämnar i dag sitt uppdrag som kommunfullmäktiges andre vice ordförande. Han säger att det beror på  hur Moderaterna och fullmäktiges ordförande Lars-Erik Alversjö, M, hanterat budgetdebatten.

"Skälet till detta är hanteringen innan och efter budgetdebatten i kommunfullmäktige den 11 november. Moderaternas och fullmäktiges ordförandes hantering av den frågan har kantats av taktiskt trixande, halvsanningar och till och med rena lögner. Något som jag, som andre vice ordförande, inte kan ställa mig bakom", skriver han.

Vad menar du med taktiskt trixande?
– Man presenterade en helt ny ordning för budgetdebatten och budgethanteringen. Det dök upp som förslag från fullmäktiges ordförande två veckor innan man hade mötet. Jag tror inte det är en slump, säger Jösta Claeson.

Vad menar du med till halvsanningar och rena lögner?
– M sa att andra kommuner arbetar på ett likartat sätt. Och då frågade vi ”Vilka kommuner då?”, men fick inget svar, säger Jösta Claeson och fortsätter:
– Lars-Erik Alversjö har hänvisat till att Nacka gör så här. Men jag har tittat på Nackas modell, och det är inte sant. De använder Värmdös traditionella budgetmodell. Så det är en ren lögn, och det måste han ha vetat om.

Kommer någon att ersätta dig?
– Det vet jag inte. Oppositionen och partiet får diskutera hur de vill ha det.

Avhoppet innebär att fullmäktigepresidiet nu består av ordförande Lars-Erik Alversjö och vice ordförande Anna Lipinska, KD.
Jösta Claeson kommer att sitta kvar som ledamot i kommunfullmäktige.

Lars-Erik Alversjö svarar i ett mejl att kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar hur möten ska hanteras. Och att han utöver att diskutera med förste och andre vice ordförande i fullmäktige i detta fall även har valt att inkludera alla partiers gruppledare i arbetet med att diskutera upplägg och spelregler för fullmäktiges möten.

”Erfarenheten av budgetfullmäktige från i år och förra året har tyvärr varit att Socialdemokraterna slår bakut om de inte får diktera villkoren för hur mötena ska hanteras”, skriver han.

NVP får inte svar på varför förändringarna kom så sent och varför han felaktigt hänvisat till hur Nacka kommun gör.

 

Vad menar du med taktiskt trixande?

– I att man presenterade en helt ny ordning för budgetdebatten och budgethanteringen, och det två veckor innan man hade fullmäktigemötet. Om det var för att oppositionen inte skulle ha möjlighet, eller åtminstone skulle få svårare, med hur man skulle anpassa sina yrkanden och strategier utifrån ett helt nytt förhållande, vet jag inte. Jag tog upp det med fullmäktiges ordförande och sa att det här skulle vi diskuterat i augusti, inte i november. Men jag tror inte det är en slump.

Du hänvisar till halvsanningar och rena lögner, vad menar du?

– Ja, man menade att andra kommuner arbetar på ett likartat sätt. Och då frågade vi och de andra vilka kommuner då? Men det fick vi inget svar på, trots att jag upprepat frågan flera gånger, säger Jösta Claeson.

– När det gäller rena lögner så har Lars-Erik Alversjö, M, hänvisat till att Nacka gör så här. Men jag har tittat på Nackas modell, och det är inte sant, de använder Värmdös traditionella budgetmodell. Så det är en ren lögn, och det måste han ha vetat om.

Vad händer nu, kommer någon att ersätta dig?

– Nej, det vet jag inte. Det får oppositionen och partiet diskutera hur de vill ha det.

Jösta Claesons avhopp innebär att fullmäktigepresidiet nu består av ordförande Lars-Erik Alversjö, M, och vice ordförande Anna Lipinska, KD.

– Det är ingen katastrof, det är inte ovanligt att någon är borta från något presidiemöte, arbetet rullar på.  Men man måste tittta på om man ska ha en tredje ledamot i presidiet, säger Jösta Claeson.

Jösta Claeson kommer att sitta kvar som ledamot i kommunfullmäktige.

Lars-Erik Alversjö, M, fullmäktiges ordförande sitter i ett möte och svarar i ett mejl att kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar hur möten ska hanteras. Och att han utöver att diskutera med förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige även har valt att inkludera alla partiers gruppledare i arbetet med att diskutera upplägg och spelregler för kommunfullmäktiges sammanträden.

"Erfarenheten av budgetfullmäktige från i år och förra året har tyvärr varit att socialdemokraterna slår bakut om de inte får diktera villkoren för hur mötena ska hanteras." skriver han.

NVP får inte svar på varför förändringarna kom så sent och varför han hänvisat till hur Nacka kommun gör.


 
Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x