FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

Ragnar Flink, ordförande i Visit Värmdö.

Visit Värmdö: "Endast
ideella krafter räcker inte"

Värmdö 07:52 | 25 januari 2019

Visit Värmdö har flera idéer om hur de vill utveckla turismen i Värmdö redan i sommar. Men det finns ett problem. De känner att det saknas engagemang från kommunens sida. En kritik som också delas av oppositionen i Värmdö.

NVP skrev i förra veckan om att den ideella föreningen Visit Värmdö sökt 750 000 kronor i IOP, Idéburet offentligt partnerskap, för att utveckla turistinformationen i Värmdö genom en rad åtgärder som fortsatt utveckling av digitala kartfunktioner på hemsidan och pop up-turistbyåer på olika ställen i Värmdö.
Samtidigt finns det en besvikelse i föreningen, som består av ungefär 130 medlemsföretag, gentemot Värmdö kommun. Bland annat mot de löpande ettårsavtal som upprättas parterna emellan.

Ragnar Flink, ordförande i Visit Värmdö, menar att det inte går att bygga något långsiktigt utifrån de förutsättningarna. Han tycker att det borde ligga i kommunens intresse att gå in med ett större engagemang och en mer långsiktig plan.
– Då skulle det bli mer som ett partnerskap mellan oss och kommunen. En turistorganisation handlar om att marknadsföra platsen, bygga attraktiva paket och skapa en fin turistinformation – både digital och fysisk. Vi i Visit Värmdö har resurser och kunskap, men vi kan inte göra det med endast ideella krafter.

Du menar att ni skulle vilja upphöra som ideell förening?
– Organisatoriskt skulle vi kunna upphöra och drivas i en annan bolagsform. Vi skulle anpassa oss, men bolagsformen är inte så intressant. Det som vi medlemmar önskar är att Värmdö tar ett mer långsiktigt fokus på hela besöksnäringen. Det skulle gynna alla, säger Ragnar Flink.

Han menar att Värmdö har samma dragningskraft som exempelvis Bohuskusten, Öland och Gotland. Men att kommunen ännu inte lyckats att samordna turismen centralt och slå mynt av besöksnäringen.
– Värmdö har en massa starka varumärken som är förknippade med platser, företag och personer. Dessutom finns det ingenstans med så mycket fin natur som här. Det finns potential här tycker vi, säger Ragnar Flink.

I en interpellation från S lyfter Mikael Lindström, oppositionsråd, och Karin Voltaire, frågeställningen i förra veckans fullmäktige. S-politikerna menar att kommunen borde ta en större roll och ansvar.
– Jag tror att Visit Värmdö tycker att det är jobbigt att vara kritiska mot oss eftersom vi är en samarbetspartner. Men vi måste lyssna och vara självkritiska. Föreningen är en jätteviktig aktör som försöker göra något bra för Värmdö. För att bygga något långsiktigt krävs det att vi har framförhållning och berätta för de som är beredda att hjälpa oss vilka spelregler som gäller och vilka målsättningar som finns, säger Mikael Lindström.

"Konkreta förslag kommer"

Enligt Värmdös kommunstyrelseordförande Deshira Flankör, M, kan det komma konkreta förslag om hur kommunen ska jobba med turismen inom kort.

– Vi tar fram en ny näringslivsstrategi som ska ersätta den gamla inom två månader, i den borde det komma med förslag som rör besöksnäringen, säger hon.

Däremot tycker Deshira Flankör inte att Värmdö kommun slarvar med turismen, eftersom man redan ser besöksnäringen som en resurs för kommunen och att man för regelbundna samtal om frågor kring turismen med bland annat länsstyrelsen, Stockholm Archipelago och Visit Värmdö.
– Vi vill möta upp besöksnäringen på bästa sätt och vet att vi har en stor attraktionskraft i Värmdö.

En del av kritiken handlar om att det är svårt att skapa långsiktighet med ettårsavtal. Vad säger du om det?
– Det är en relevant synpunkt som vi får beakta och sedan återkomma om, hur vi kan lägga upp och planera för besöksnäringen framöver.