Värmdö Publicerad 14:51, 13 mars 2020 Uppdaterad 17:01, 13 mars 2020

• Fråga från funkisförälder bortredigerad  • Hänvisar till GDPR

Utbildningsnämndens ordförande Cecilia Lindbergs, M, utskällning av föräldern Petra Lindström i fullmäktige den 4 mars, som NVP skrev om i förra veckan, klipptes i efterhand bort från kommunens webb-sändning, men även från kommunens Youtube -sändning.

Petra Lindström läste, i samband med sin följdfråga, upp ett öppet brev som Cecilia Lindberg skrev till dåvarande utbildningsnämnden 2009 där hon ifrågasatte nedläggningen av resursskolan och att alla barn kan integreras. Frågan gällde varför Cecilia Lindberg, som idag driver frågan om integrering, ändrat åsikt.

Men förälderns följdfråga, den efterföljande diskussionen med kommunfullmäktiges ordförande Lars-Erik Alversjö, M, ajourneringen, och svaren från Cecilia Lindberg, M, och Karin Voltaire, S – totalt 13 minuter och 59 sekunder – klipptes i efterhand bort från webbsändningen.

Det var på kommunfullmäktiges begäran, och på kommunens dataskyddsombuds inrådan som klippningen gjordes. Kommunen menar att det framkom känsliga personuppgifter, och hänvisar till GDPR som skäl till bortklippningen. Man har, efter samråd med kommunens dataskyddsombud, även anmält händelsen som en personuppgiftsincident till Datainspektionen. Detta eftersom klippet låg ute från onsdag till fredag på kommunens hemsida, och hela helgen på Youtube.

Bortklippningen fick kraftig kritik från Thomas Taylor, MP, och Karin Voltaire, S, liksom i sociala medier, i veckan. Karin Voltaire har inte blivit tillfrågad och inte godkänt att hennes svar klipptes bort.

Vid ett möte mellan gruppledarna efter fullmäktige ska majoriteten ha utlovat att delar av sändningen skulle återpubliceras i onsdags. Under fredagen var fortfarande hela händelsen bortklippt, och på eftermiddagen gick det inte att titta alls på fullmäktigesändningen.