Värmdö Publicerad 14:47, 21 juli 2022

• "Bedömt att avrådan ska ned"

Värmdö kommun häver beslutet om avrådan från bad i Grisslinge havsbad. Under förmiddagen har man gått igenom förra veckans prover. Däremot bedöms Grillsbadet tjänligt med anmärkning.
– Vi har bedömt att avrådan ska ned till dess att miljöinspektör gjort nytt besök, skriver Mikael Sköldberg, enhetschef på bygg- och miljö.

I mitten av förra veckan togs prover vid Grisslinge havsbad som påvisade alger, men även förekomst av e-colibakterier och enterokocker. Vattenproverna ansågs tjänliga. Förekomsten av alger var liten, men beslut togs ändå om att avråda från badning. Avrådan gällde till dess kommunen bedömde att det inte längre finns en risk för badandes hälsa.

Under torsdagen har kommunen gjort en ny bedömning av Grisslinge havsbad och Grillsbadet.
– Under förmiddagen har vi gått igenom de vattenprover som tagits samt den observation som gjordes vid provtagningen och bedömt att avrådan ska ned till dess att miljöinspektör gjort ett nytt besök på både Grisslinge och Grills. Besök har skett under dagen i dag på platserna och avrådan finns inte kvar. Badvattnet vid stranden bedöms klart men med grumligare vatten längre ut, skriver Mikael Sköldberg i ett mejl.

Har ni gjort nya provtagningar idag?
– Det är kommunen som lägger in informationen på havochvatten.se och nu efter besök på plats i dag av två miljöinspektörer bedömer kommunen att avrådan ska tas bort. Inga nya provtagningar har tagits i dag med anledning av att vattnet vid förra veckans provtagningar var tjänliga, skriver Mikael Sköldberg.

Hur bedömer ni halterna e-coli och enterokocker?
Grisslinge har okej värden, men Grills har förhöjda värden av E-coli på 158 där gränsvärdet ligger på 100. Detta har bedömts som tjänligt, men med anmärkning, säger han.


 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x