Framgång för kommunen i blöjtvist

Värmdö Uppdaterad 10:03 28 juni 2019

Ska föräldrar eller förskolan betala för blöjorna? Förskolan, enligt en ny dom.

Förskolan Thoren framtid AB har åkt på ett nytt bakslag i tvisten med Värmdö kommun om blöjor till barnen.

Det var i juni 2018 som kommunen beslutade att förelägga bolaget med ett vite på 30 000 kronor för att förskolan i Gustavsberg inte förser barnen med blöjor. 

Kommunen anser nämligen att blöjor ska ingå i maxtaxan för förskolan. Thoren framtid överklagade beslutet, med hänvisning till att många andra kommuner låter föräldrarna köpa blöjor till sina barn. 

Förvaltningsrätten höll dock med kommunen om att det inte finns utrymme för ytterligare avgifter utöver maxtaxan, och avslog i höstas överklagandet.

Nu har frågan prövats av nästa instans, kammarrätten, som inte heller går på förskolans linje, utan håller med om att Thoren framtid ska betala vitet.

  • Hanna Bäckman