Värmdö Publicerad 14:51, 05 mars 2020

• Fick ställa frågor i fullmäktige • "Varför pratar ni inte med oss barn?"

Elevernas protester mot personalnedskärningar i flera av Värmdös skolor fortsätter. Igår, onsdag, gick demonstrationståget till Skogsbo där fick eleverna ställa sina frågor under allmänhetens frågestund på fullmäktigemötet.
Vi gör detta så att de ska ta oss på allvar, och så att vi får ställa våra frågor på kommunfullmäktige, sa Klara Engstedt.

Ett 30-tal barn, tillsammans med föräldrar och far- och morföräldrar, samlades på onsdagen för att fortsätta protestera mot nedskärningar i flera av Värmdös skolor. Tåget gick från Runda Huset och vidare upp till kommunhuset i Skogsbo där fullmäktige skulle ha sitt möte. NVP följde med barnen under närmare fyra timmar.

– Det är inte bara vår lärare som får sluta, det är jättemånga lärare på Munkmora och Ösbyskolan. Vad är viktigast, att sänka skatten eller vår framtid? undrade Lova Tengliden.

– På Ösbyskolan är det flera lärare och vikarier som måste sluta, säger Tuva Strömsholm, som aldrig varit på ett fullmäktigemöte tidigare.

För två veckor sedan strejkade eleverna från skolan för att demonstrera mot nedskärningar i skolan, något som NVP rapporterat om. Barnen har sedan dess mejlat både Svt:s Lilla Aktuellt och SvD Junior, som var på plats för att filma demonstrationståget och fullmäktigemötet och intervjua barnen.
– Jag är här och demonstrerar för att jag bryr mig om skolan, sa Hugo Hånell, som går i klass 5C.

Utbildningsnämndens ordförande Cecilia Lindberg, M, som i ett debattinlägg i NVP sagt att strejkande barn inte ska vara ett politiskt verktyg, var en av politikerna som mötte barnen när de kom till Skogsbo.

–  Vad roligt att ni kommer hit och ställer frågor, ni behöver inte vara nervösa, ni kan alla stå tillsammans, sa hon.

Tre av eleverna hade skickat in sina frågor i förväg till allmänhetens frågestund, och fick även möjlighet att ställa följdfrågor. De hade också med sig en pall för att nå upp i talarstolan. Före mötet fick de öva sig på att ställa frågor i fullmäktigesalen, och anspänningen var stor.

– Det känns nervöst, sa Klara Engstedt.

Moa Gradin, går i årskurs 5B på Kvarnberget och är med i elevrådet och var den som startade skolstrejken. Hon hade skickat in en fråga till politikerna.

– Ni kom inte ens ut och hälsade på oss, Cecilia och Fredrik. Istället skriver ni i tidningen att det inte var vår idé att strejka. Det var faktiskt vi barn som bestämde att vi skulle strejka. Varför frågar ni inte oss barn innan ni bestämmer att skolan ska få mindre pengar?

Cecilia Lindberg sa att hon tyckte barnen var modiga, och man behöver fler ungdomar som engagerar sig i politiken och förklarade hur budgetprocessen går till.

– Skolan är den verksamhet som får mest pengar. Rektor på varje skola har ansvar att fördela de pengarna. När skolan har för mycket personal i förhållande till hur många elever man har måste rektor anpassa sin organisation. Det är alltid jättetråkigt när läraren inte få vara kvar. Jag förstår att ni är ledsna och upprörda när en personal inte får vara kvar. Men det är många saker att ta hänsyn till när vi lägger budget. Det finns tyvärr ingen möjlighet att fråga varje elev i alla skolor vad ni tycker om budgeten, sa Cecilia Lindberg.

Jakob Malmros, tio år, fick också ställa en fråga.

– Ni säger att rektor bestämmer över skolan. Men det stämmer inte. Det är ni. Ni säger att det är rektors ansvar att hålla budget. Rektor har också ansvar att ge oss elever det stöd vi behöver. Så vi kan lära oss. Det står i lagen. Det är ert ansvar att ge rektor vad hon behöver. Det står också i lagen. Och nu sa Högsta domstolen det för två veckor sen. Hur ska ni se till att skolorna får så mycket pengar de behöver? undrade han.

Cecilia Lindberg förklarade på nytt hur budgetprocessen går till, och sa att majoriteten utökat skolbudgeten i år.

– Vi bedömer skolan har de pengar de behöver för att klara skolan. Hur vet vi att skolan får tillräckligt med pengar?  Jo, vi tycker vi ser det när vi tittar på elevernas resultat, sa Cecilia Lindberg bland annat i sitt svar.

Men Jakob Malmros, var inte nöjd med de svar han fick och tyckte politikerna skyllde ifrån sig.

– Om rektorn har ansvar för sin budget så har väl ni ansvar för er? Förra året drog ni i utbildningsnämnden över er budget med 43 procent för att ni höjt era löner och arvoden.

Klara Engstedt, 11 år, sa att alla barn är olika och frågade hur politikerna vet att hon och hennes klasskompisar får den hjälp vi behöver i skolan.

Cecilia Lindberg förklarade att utbildningsnämnden hälsar på i alla skolor och gör uppföljningar, och anställer behöriga lärare och speciallärare, och att det är rektors ansvar att alla elever får det stöd de behöver.

–  Betyg och resultat från de nationella proven är också ett tecken på hur bra har era lärare lyckats att lära er, har ni fått rätt förutsättningar i skolan.

Klara fick ställa en följdfråga.

– Alla rektorer på Värmdö säger att pengarna inte räcker. Vi förlorar pedagoger vi tycker om, många lärare har blivit sjuka. Vi kräver att ni lyssnar på rektorerna och våra rektorer, sa Klara Engstedt.

– Det är fantastisk bra att ni kommer hit, detta är också ett forum för er och också ett sätt för er att bli lyssnad på. Och era frågor är något jag tar till mig, sa Cecilia Lindberg.

Elly Engstedt, farmor till Klara, stöttade barnen.

–  Jag är glad för att barnen vågar och kan uttrycka sina åsikter, och ta tillvara sina demokratiska rättigheter. Jag har sagt till mina barnbarn att man ska säga ifrån. Jag skulle också vilja ge en eloge till skolan, sa hon.

Föräldern Sandra Bizzini och Gabriella Bizzini, mormor var också på plats.

– Min dotter går på Munkmora och där drar man ner med sex personal på fritids och resurser i klasserna, bland annat får båda musiklärarna sluta och två stråkklasser läggs ner till läsåret 20/21, sa hon.

– Ge skolan mer pengar, sa Olivia Bizzini åtta år.

Carl Kangas, S, oppositionsråd, tyckte eleverna var modiga.

– Jag förstår deras oro. Värmdö kommun har under lång tid inte satsat på skolan. Jag hoppas politikerna tar sitt ansvar och lyssnar på barnen, det finns alla möjligheter att revidera budgeten.

Kommer deras frågor och demonstration ha någon betydelse för skolan?

– Det är jättemodigt av dem att komma hit. Det är deras forum också, precis som för alla andra medborgare. Men jag håller inte med om att skolan får för lite pengar. 55 procent av kommunens budget går till skolan, närmare 1,3 miljarder. Det deras protester bottnar i är att de förlorar vuxna i sin skola, det handlar om enskilda tjänster, och rektor har ansvar för att anpassa antalet vuxna i skolan till det elevunderlag man har, sa Cecilia Lindberg.

Efter allmänhetens frågestund var eleverna lättade.

– Till slut verkade det inte som hon kunde svara, hon fick fråga sina kompisar, sa Lova Tengliden.