Förslag: Porslinsfabriken
måste flytta ut i september

Värmdö Uppdaterad 11:09 17 juni 2019

• Avtal på gång mellan kommunen och hushållsporslinsfabriken • Måste vara ute ur lokalerna sista september

Hushållsporslinsfabriken i Gustavsberg AB, kallad HPF, som i närmare 200 år har varit verksam i hamnen, har länge dragits med bristande lönsamhet.

En orsak, enligt företaget, är att hyran för lokalerna är för hög. Hyran är i dag 800 kronor per kvadratmeter, att jämföra med 500 kronor per kvadrat, som företaget förordat.

Sedan 2017 har HPF följaktligen inte betalat någon hyra till kommunen, och enligt kommunen uppgår skulden nu till 3,5 miljoner kronor. Dessutom har företaget andra fordringsägare.

I mars 2018 påbörjades en rekonstruktion av företaget, för att hitta alternativa lösningar till en konkurs. Det resulterade i en ackorduppgörelse i Nacka tingsrätt tidigare i år, där skulderna skrevs ner med 75 procent.

Därefter gjordes försök till att rädda verksamheten genom crowdfunding. Kommunen har under våren haft samtal med företaget och företrädare för crowdfunding, för att porslinstillverkningen ska kunna fortsätta. Den bedöms av kommunen nämligen starkt bidra till attraktionskraften i området och ha ett stort värde både lokalt och nationellt.

Men en crowdfunding har visat sig svår att genomföra under nuvarande förutsättningar. Därför har nu ett nytt förslag framarbetats om ett avtal mellan företaget och kommunen.

Förslaget går ut på att man gör en så kallad ordnad neddragning av företagets verksamhet. Skulderna ska saneras genom att man  till och med den 30 september håller öppet för utförsäljning av lager och utrustning. Under den tiden kommer kommunen inte att driva in några skulder. Därefter måste företaget lämna lokalerna.

Samtidigt föreslås kommunen ta över varumärkessymbolen, ett ankare, som finns på HPF:s produkter. Detta är dock omgärdat med ett antal frågetecken, då varumärket är oregistrerat.

Efter det bedöms företaget kunna starta en crowdfunding i ett nollställt företag.

Ett förslag till avtal mellan kommunen och HPF ska upp till beslut i dag på både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Om det går igenom, återstår sedan att se om parterna skriver under avtalet.

NVP har varit i kontakt med kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M, och oppositionsrådet Carl Kangas, S, som både avstår att kommentera ärendet innan det har behandlats politiskt.

NVP har även sökt HFP:s vd Marie Bohjort för en kommentar, men inte fått tag på henne.

  • Hanna Bäckman