Värmdö Publicerad 14:43, 09 oktober 2020

• ”Många valt den för att den är bra” • ”Sparar tre miljoner”

Ett år och fem månader efter att Farstaborgs förskola öppnade fick föräldrarna reda på att den ska läggas ner.  Närmare 100 barn berörs.
– Man har inte ens en plan för vart barnen ska ta vägen, säger Sofia Boborg.

Den 22 september fick föräldrarna veta att Farstaborgs förskola, som öppnade i maj 2019, föreslås stängas 31 juli 2021, som en del av den stora omorganisationen av skolan. Kommunen räknar, enligt uppgift, med att spara tre miljoner kronor.

Närmare 100 barn och deras föräldrar berörs, och många är upprörda och känner sig lurade av kommunen. Föräldrarna har bildat ett föräldraråd och en Facebookgrupp för att rädda Farstaborg. Cecilia Holmblad har en fyraåring som går på förskolan och har ställt sin sjumånaders bebis i kö.
– Vi flyttade från Nacka förra hösten. Det var fullt på kommunens förskolor, till slut hittade vi denna förskola. Vi fick besked om att den ”kommer att finnas i minst fem år”, säger hon.

Förskolan är full, och det är kö. I förra veckan skolades flera barn in, och man har också beviljat platser för inskolning i januari. Sofia Boberg har en treåring och en femåring, på förskolan.
– Majoriteten föräldrar är jättenöjda, vi känner oss lurade av kommunen, det är därför vi är så upprörda. Man skulle använda förskolan som ett flaggskepp istället för att lägga ner den. Det är så otroligt nonchalant hanterat av kommunen, säger hon.

Therese Lind flyttade sina barn från en annan förskola i fjol. Nu kommer hennes yngsta barn som skolades in i augusti, inte att få gå klart på Farstaborg.
– Det var konstant kaos tidigare, men efter ett par riktigt jobbiga år för vårt äldsta barn så flyttade vi hit. Nu har de äntligen börjat trivas. Här känner alla pedagoger alla barn, och vi kan känna oss trygga oavsett vem vi lämnar barnen till, säger Therese Lind.

Farstaborg byggdes som en tillfällig förskola i avvaktan på att förskolan i Charlottendal skulle bli klar. I fjol fick föräldrar information om att förskolan skulle vara kvar så länge behov finns, minst fem år, och att kommunen planerade bygga flera förskolor de kommande åren för att möta det ökade behovet av förskoleplatser. Kommunen hyr modulerna av Cramo för 141 500 i månaden.
– Vi som valde förskolan från början, och många andra familjer som bytt från andra förskolor, gjorde det med informationen om att förskolan skulle finnas i minst fem år med möjlig förlängning på maximalt 15 år. Nu säger man att vi missuppfattat det. Men det är 200 vårdnadshavare som antingen uppfattat att förskolan skulle finnas i fem år eller inte fått information alls. Vi som flyttade våra barn hit hade naturligtvis aldrig gjort det om vi vetat att den var tillfällig i enbart ett till två år, säger Sofia Boborg.

Den 1 oktober gick kommunen ut med information om att föräldrarna behöver välja en ny förskola, trots att något formellt beslut ännu inte tagits om stängningen. 
– Flera barn har redan fått byta förskola två, tre gånger. Men kommunen har inte ens en plan. Några kommunala förskolor har plats för barnen, men de flesta ligger flera kilometer från där vi bor. För oss som inte ens har körkort går det ju inte, Min största ångest är att jag ska behöva lämna barnen före sju och hämta efter 17, säger Therese Lind.

Många föräldrar har tackat nej till sina tidigare förstahandsval, och flera har valt att tacka nej till den nya förskolan i Charlottendal som öppnar i januari, med fler platser mot planerat.
– Om mina barn trivs på ett ställe så spelar det ingen roll om kommunen smäller upp en ny förskola. Jag har funderat så mycket på varför de inte gick ut med information på våren 2020 utan nu i höst, och tvingar folk att byta. Det är uppenbart att det handlar om den nya förskolan i Charlottendal där man nu har intag av barn, säger Therese Lind.

Föräldrarna är också kritiska till att ingen barnkonsekvensanalys gjorts.
– Det är otroligt hjärtskärande. Det handlar om små barn, som har ett stort behov av trygghet. För en del tar det ett år för att komma in i en grupp. Det är inte bara att rycka upp förskolebarn. Och det handlar om 100 barn, säger Sofia Boborg.

Cecilia Lindberg, M, ordförande i utbildningsnämnden, säger att det finns lediga platser till alla barn i Gustavsberg. Hyreskontraktet med Cramo är inte uppsagt. 
Farstaborg har en budget i balans och ingen överkapacitet, hur motiverar ni en nedläggning?
– Farstaborg startade som en tillfällig förskola i väntan på att förskolan i Charlottendal skulle bli klar. Nu står den nya förskolan klar till årsskiftet och behovet av Farstaborg upphör, skriver Cecilia Lindberg i ett mejl.

Omorganisation av förskolor

Ska vara klart i augusti 2021:
• Farstaborgs förskola stängs 31 juli 2021. Cirka 100 barn erbjuds plats på andra förskolor i Gustavsberg.
• Lokatten stängs, Cirka 21 barn erbjuds plats på Haghulta förskola.
• Kotten stängs, hyreskontrakt uppsagt. Cirka 23 barn erbjuds plats på Fågelvik.
• Minimunkis stängs. Cirka 46 barn erbjuds plats på Munkmora förskola.

Ska vara klart i augusti 2022:
•Blåsippan stängs. Cirka 67 barn erbjuds plats på Labyrinten.

Ingen tidsplan:
• Blomkulan utreds – ska ”utvecklas”. Cirka 31 barn.
• Åkerlyckan utreds – ska ”utvecklas”. Cirka 57 barn.