Värmdö Publicerad 17:08, 10 februari 2020

• "Förhastat tro ö-skolor hotade" • S kräver politiska beslut

Moderaterna menar att Skolinspektionens beslut lägger en död hand över utvecklingen och ö-skolorna möter nu kritik.
– De går ut och sprider en bild som inte är sann, säger Karin Voltaire, S, andre vice ordförande i utbildningsnämnden.

Efter Skolinspektionens beslut om att Skärgårdsskolans organisation är olaglig gick M ut med ett pressmeddelande om att inspektionen underkänt skolorganisationen till följd av anonyma anmälningar från enskilda och ”kommuninterna påtryckningar från Socialdemokraterna”.  På sin facebooksida skriver partiet: ”(s) fick som de ville, men nu måste vi rädda Skärgårdsskolan!”. Utspelen har fått S att reagera.

– Det är ju majoriteten som styr, inte någon annan okänd kraft, och det är de som bestämmer vad de vill göra med skärgårdsskolan, inte vi, säger Karin Voltaire, S, andre vice ordförande i utbildningsnämnden.

Utbildningsnämndens ordförande Cecilia Lindberg, M, har sagt att man ska överklaga Skolinspektionens beslut, och menar att om beslutet ska efterlevas att det innebär en död hand över utvecklingen i skärgården och att ö-skolorna hotas. Men den slutsatsen drar inte Karin Voltaire.

– Det stämmer inte. Därför att det är fortfarande ett och samma rektorsområde, rektor kan samordna resurser precis som idag. Det görs ju redan på flera ställen i Sverige. Att jämställa Skolinspektionens beslut med att skolorna på öarna är hotade är förhastat, och att gå ut så här och sprida en bild som inte är sann tycker jag är fel, säger hon.

S ställde i höstas en fråga om Skärgårdsskolornas organisation är förenlig med skollagen. Partiet har inte gjort någon anmälan till Skolinspektionen men drivit frågan i fullmäktige. S är kritiska till att majoriteten låter tjänstemän bära ansvar för frågor som man menar borde hanteras politiskt.

- Vi var starkt kritiska före sommaren när Möjas högstadium flyttades till Svartsö genom ett rektorsbeslut. Så viktiga frågor ska avgöras av politiken, där man ska ta ett ansvar för helheten. Att det finns skolor på kärnöarna är en förutsättning för att kunna utveckla skärgården. Frågan om laglighet dök upp efter sommaren och vi ställde då en fråga till utbildningsnämndens ordförande, och fick då till svar från Cecilia Lindberg att man inte kunde se att det här var något fel, säger Karin Voltaire.

Karin Voltaire menar att den stora omorganisation som gjordes 2012 bäddade för dagens problem.

- Det beslutet innebär att när man har en skolenhet med fyra skolor, så kan rektor lägga ner tre skolor på öarna utan politiska beslut. Grunden, till varför vi ifrågasatt detta, är att vi anser att så viktiga beslut att lägga ner skolor ska vara föremål för politiska beslut. Skolinspektionens beslut leder nu till att det blir så, säger hon.

Enligt Joakim Öberg, t f enhetschef för enskilda ärenden på Skolinspektionen, så finns det inget som hindrar att fyra skolenheter bildar ett rektorsområde. En rektor kan alltså vara rektor för flera enheter i ett rektorsområde.