Värmdö Publicerad 16:40, 12 februari 2020 Uppdaterad 10:28, 14 februari 2020

• 500 skrivit på e-förslag • S föreslog att avtal hävs — förslaget avslogs

Kommunen har, som NVP berättat, hyrt ut Gula Porten i Gustavsberg till snabbmatkedjan Daisy´s. Avtalet löper från den 1 februari 2020 till och med 31 januari 2023, med möjlighet till förlängning på tre år.

Men beslutet har fått närboende att protestera, och drygt 500 personer har skrivit på ett e-förslag som idag lämnats in till kommunen. Nu måste fullmäktige ta upp frågan.

Samtidigt föreslår S att hyresavtalet med restaurangkedjan hävs.

– Vi, och ett stort antal Värmdöbor, tycker att man inte riktigt följer detaljplanenens intention med den planerade restaurangen i Gula Porten, säger Magnus Danielsson, S, andre vice ordförande i tekniska nämnden.

Gula Portens användning ska, enligt detaljplanen, vara "anpassad till bebyggelsens kulturvärden".
– Planen är väldigt tydlig på den punkten. Byggnaden får inte rivas, och den ska "bevaras och få en användning anpassad efter det kulturhistoriska värdet". Förändringar av byggnaden får "endast ske i samklang med byggnadens särart", säger  han.

Enligt detaljplanen är Gula Porten q-märkt, det är det starkaste skydd en byggnad kan ha säger Magnus Danielsson.

– Ändå har kommunen tecknat ett hyresavtal som är helt oförenlig med den egna detaljplanen

S kommer på kvällens möte i tekniska nämnden att föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att se över vilka möjligheter kommunen har att avsluta hyresavtalet med Daisy´s. Och att man ger förvaltningen i uppdrag att hitta en hyresgäst som gör att detaljplanens intentioner följs.

Som NVP berättat har föreningen Gustavsbergs vänner föreslagit att Gula Porten blir en modern hembygdsgård.

Uppdatering: Socialdemokraternas förslag avslogs av tekniska nämnden på mötet i veckan.