FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

Värmdö är den kommun i länet där flest patienter hämtas av ambulanshelikoptern. Hösten 2017 ­flyttades helikoptern från Värmdö till Norrtälje.

Fördubblad larmtid
efter helikopterflytt

Värmdö 08:02 | 28 januari 2019

Efter flytten av ambulans­helikoptern har väntetiderna från utlarmning till landning för prio ett-uppdragen i Värmdö fördubblats. Det visar statistik som landstinget tagit fram åt NVP.

Som NVP berättat har flygtiderna till länets södra delar blivit längre ­efter flytten av ambulanshelikoptern från Mölnvik till Norrtälje. Däremot visade siffror från landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning att snittväntetiderna, räknat på alla uppdrag inklusive bilburen ambulans, från utlarmning till att helikoptern är framme hos ­patienten inte ökat.

Men nu visar ny statistik som NVP begärt ut från landstinget att väntetiderna för så kallade prio ett-­uppdrag, från utlarmning till landning på Värmdö, har fördubblats. 2017 låg framkörningstiden på mellan 9 och 13 minuter. Efter flytten och under 2018 låg tiden på mellan 18 och 26 minuter.

– Tiden det tar att flyga är relaterad till avståndet och hastigheten. Att det tar längre tid att flyga till Värmdö från Norrtälje än från Värmdö vet alla. För de patienter som befinner sig på Värmdö och behöver hjälp av helikopter har väntetiden blivit längre jämfört med tidigare. Andra patienter i regionen har fått kortare väntetider. I samband med flytten förstärktes väg­ambulansen på Värmdö och i Nynäshamn. I regionen är väntetiderna oförändrade, skriver Patrik Söderberg, chefsläkare på Stockholms läns landsting, i ett mejl.

Även framkörningstiden till Nackaborna har påverkats. Före flytten tog det mellan 8 och 15 minuter för ambulanshelikoptern att nå fram, efter flytten till Norrtälje tar det mellan åtta och 25 minuter för helikoptern att köra fram till patient.

Förutom att det nu tar längre tid för helikoptern att nå patienten har helikoptern också varit rödmärkt ­något fler gånger 2018 än året dessförinnan. Det innebär att den inte kunnat ­lyfta på grund av vädret. 2018 var helikoptern rödmärkt 69 gånger och 2017 65 gånger.

Flest uppdrag i Värmdö
Uppdragen har, som NVP berättat, ökat något 2018 jämfört med året före och en förskjutning har skett mot fler uppdrag mot länets norra delar. Men den kommun i  ­länet där flest ­patienter hämtas av ambulanshelikoptern är fort­farande Värmdö.

2018 hade helikoptern 223 uppdrag i Värmdö och 31 i Nacka. Det är en ­ökning med drygt 28 procent i Värmdö, men en minskning i Nacka. 2017 hade helikopter 173 uppdrag i Värmdö, och 34 i Nacka.