FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Björn, Bjarne

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
18 juni 2019

Jelinka Hall, enhetschef för bygg-, miljö- och hälsoskyddskontoret, trivs i de nya lokalerna i Mölnvik: ”Det är stor skillnad mot Skogsbo.”

Trångt i kommunhuset —
byggkontoret tvingas flytta

Värmdö 09:57 | 27 december 2018

Kommunhuset i Skogsbo är för trångt. Nu måste bygg-, miljö- och hälsoskyddskontoret flytta till Mölnvik. Samtidigt utreds om ett fjärde kommunhus ska byggas.

Maxtider för möten, pauser, vädring, vattenautomater och hemarbete. Under året har kommunen testat en rad kortsiktiga åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i kommunhuset i Skogsbo. 
Trångboddheten har blivit allt mer akut. I Skogsbo 2 (Udden) är ventilationen underdimensionerad och klarar maximalt 112 personer, men under året har man varit 140. Olika förslag har utretts men hittills inte lett till något beslut. Efter att Arbetsmiljöverket i fjol krävt åtgärder, och nu skärpt kraven, har det blivit bråttom.

50 personer i Mölnvik
– Vi har ett handlingsprogram och rutiner som vi följer, vi har flyttat ut ett antal medarbetare, och då har vi uppfyllt kravet på antal platser i Udden, men det är kortsiktiga åtgärder, säger Camilla Broo, kommundirektör.

I augusti flyttade de fackliga organisationerna till nya lokaler i Hästhagen. 
Och nu har hela bygg-, miljö- och hälsoskyddskontoret, drygt 50 personer, fått flytta ut från sina lokaler i Skogsbo 1. 

”Mycket lugnare”
Sedan början av december sitter de på två plan i Värmdö Byggentreprenaders gamla lokaler i Mölnvik. Enhetschef Jelinka Hall är nöjd med de nya lokalerna.
– Det är stor skillnad mot Skogsbo. Det är bättre ventilation, vi är inte så många och det är en mycket lugnare arbetsmiljö. Vi har flexibla arbetsplatser, men istället för ett öppet landskap har vi rum med två eller flera skrivbord. Det tråkiga är att vi kommer en bit ifrån varandra, vi får se vad avstånden gör, och vi får planera lite bättre, säger hon.

Det är inte första gången byggkontoret får flytta. 2011-2012 byggde man om i kommunhuset och då fick de flytta till Skogsbo 2, hösten 2012 kunde de flytta tillbaka till Skogsbo 1.
– Vi var 35 personer då, i dag är vi drygt 50, och det är klart det blir trångt och en påfrestning på ventilationen, säger Jelinka Hall.

Kommunen har tecknat ett treårigt hyreskontrakt med Grundmaren Fastighets AB för lokalerna. Kostnaderna för utlokaliseringen av kontoret 1,1 miljoner är kronor per år.  
Till det tillkommer engångskostnader för fiber på 200 000 kronor och dessutom betalar man cirka 110 000 kronor för att hyra in de fackliga lokalerna i Hästhagen. 

”Stort behov av nya lokaler”
Vad som händer efter de tre åren är oklart. 
– Det blir ju inte färre personer i Skogsbo. Kommunen växer och rekrytering pågår och behovet av lokaler är stort. Det är ju inte bara vi som växt, säger Jelinka Hall.

Sedan i somras utreds om ett fjärde kommunhus ska byggas i Skogsbo. Det finns en byggrätt bakom Skogsbohusen. 
– Det kräver en längre utredning, det är många parametrar att titta på. Vi behöver också se över hur vi använder huset i Skogsbo. Sedan har Värmdö Bostäder planer på hur de kan bygga ut, säger Camilla Broo.

Skogsbo — kommunhuset som redan från början var för litet

• När det nya kommunhuset, Skogsbo 3, invigdes 2006 skulle de tre husen rymma alla kommunens förvaltningar. Men så blev det inte. Istället har förvaltningarna fått flytta runt i husen eller flytta ut till externa lokaler. Sammantaget har kommunhusen byggts om mer än fem gånger sedan 2012 till en beräknad kostnad på över 160 miljoner kronor.

• 2016 påbörjades ett arbete för att förbättra lokalerna i Skogsbo 2, Udden. Syftet var att lösa ventilationsproblem och öka kapaciteten för fler medarbetare. Men åtgärderna uppfyllde inte Arbetsmiljöverkets krav.

• I somras togs det fram flera förslag fram för att lösa problemen, det ena att bara anpassa ventilationen för fler medarbetare, det andra att anpassa ventilation och bygga om lokalerna till ”aktivitetsbaserat kontor”. Båda förslagen ansågs för dyra och förutsatte en evakuering. Ytterligare två förslag togs fram, en tillbyggnad av befintliga lokaler och en nybyggnation. Beslut togs också om olika kortsiktiga åtgärder.