Värmdö Publicerad 11:26, 29 mars 2020

• Men fortsatta problem med ventilationen måste åtgärdas

Det blir inget fjärde kommun-hus i Skogsbo. Ett nybygge anses inte ekonomiskt försvarbart. Men ventilationsproblemen kvarstår — och måste nu åtgärdas.

Värmdös kommunhus har successivt byggts ut. Men allt eftersom antalet kommuninvånare har ökat, har förvaltningen vuxit, och lokalerna har inte räckt till. 
Dessutom finns problem med ventilationen i en av byggnaderna, Udden. Och de är så pass omfattande att Arbetsmiljöverket har förelagt kommunen om åtgärder. 2017 gav kommunstyrelsen tjänstemännen i uppdrag att förbättra ventilationen, men det genomfördes inte då det ansågs för dyrt. 

I stället flyttades bygg- och miljöavdelningen till lokaler i Mölnvik, så att antalet medarbetare i Udden sjönk från 165 till 112. Detta, och effektiviseringar av lokalerna i kommunhuset, kostade kommunen tolv miljoner, plus 1,2 miljoner årligen för hyran i Mölnvik.
Med allt detta som bakgrund gavs kommundirektören 2018 uppdraget att utreda om man kan bygga ett fjärde kommunhus. Efter att ha stött och blött ärendet har nu tjänstemännen, med tidigare tillförordnade kommundirektör Fredrik Nornvall i spetsen, kommit fram till att så inte ska ske. Ingen kostnadskalkyl för ett husbygge har tagits fram, men det bedöms inte som ekonomiskt försvarbart att bygga nytt under de närmste fem till tio åren.

Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M, är nöjd med beskedet.
– Enligt mig har det inte varit aktuellt med ett nytt kommunhus på ett bra tag. Det har dock varit viktigt för planeringens skull att underlag tas fram, säger hon.

Tjänstemännen menar att det i stället går att effektivisera hur man använder de befintliga ytorna, genom till exempel ommöblering och förändringar i arbetssätt. Samtidigt släpper man inte helt tanken på ett nytt hus, utan kommer att fortsätta undersöka saken för framtida behov.

Men problemen med ventilationen i Udden finns kvar, och nu måste investeringar göras för att åtgärda dem. Konstadskalkyler för detta ska tas fram av kommunen.
– En förstudie ska rapporteras under våren och därefter får vi förhoppningsvis åtgärderna genomförda senare i år, säger Deshira Flankör.