Värmdö Publicerad 15:00, 30 juli 2019

• 21-procentig ökning på tio år. • Nästan 80 000 invånare år 2050.

Den stora befolkningsökningen i Värmdö de senaste åren är på väg att mattas av något. En förklaring är att bostadsmarknaden förändrats. Trots det fortsätter Värmdö vara en av landets snabbast växande kommuner, enligt en ny befolkningsprognos.

Varje år tar teknikkonsultföretaget Sweco, på uppdrag av Värmdö kommun, fram en ny befolkningsprognos. Den nya rapporten visar att befolkningen i Värmdö ökade med 953 personer till 44 397 invånare under 2018. 
Trots en befolkningsökning med 2,19 procent, vilket är över snittet i länet, blev det en påtaglig minskning jämfört med 2017 års siffror, då Värmdö växte med hela 1 444 invånare. 

Lägre tillväxttakt väntar
Enligt Moa Öhman, översiktsplanchef i Värmdö kommun, har skillnaden på nästan 500 personer, sina naturliga förklaringar. Bland annat den stora inflyttningen till Porslins-kvarteren i Gustavsberg som pågått under flera år, men där nu merparten är färdigbyggt.
– Det har varit en bra tajming där många nya bostäder har byggts under högkonjunktur. I den nya prognosen tror vi att det kommer att vara lite lägre tillväxttakt de kommande åren, säger hon.

I förra årets befolkningsprognos trodde man på en 26-procentig ökning inom den kommande tioårsperio-den, i årets version prognostiserar man i stället en 21-procentig ökning.
– Det tas hänsyn till den förändrade bostadsmarknad-en. Vi räknar med att det tar längre tid innan lägenheterna säljs och att takten på bostadsbyggandet har gått ner, precis som det gör i hela Stockholmsregionen. Och även om vi fortfarande har mycket planläggning i gång så får vi in färre planbesked än tidigare, fortsätter Moa Öhman. 

9 300 fler
Men kommunen kommer fortsatt att ha en stadig tillväxttakt. De kommande tio åren räknar man att Värmdö blir 9 300 invånare rikare, varav Gustavsberg står för ungefär 5 300 av de nya kommuninvånarna.

Nästan 80 000 år 2050

I långtidsprognosen som sträcker sig fram till år 2050 räknar man med att det bor 78 205 personer i kommunen — 6 000 fler än vad förra årets prognos förutspådde.

I rapporten står det: ”Folkökningen väntas öka efter år 2026 […] Inflyttningen beräknas vara den demografiska komponent som främst bidrar till folkökningen även efter år 2028.”

  • Gustav Grändeby