Flexibel skolstart kvarstår ­­­— skolledningen kritisk

Startar senare — permanent. FOTO: JENNY FREJING (ARKIV)
Värmdö Publicerad 10:35, 02 januari 2020

• Senarelagd skolstart på Hemmestaskolan blir permanent • Rektor: "Det är olyckligt"

Den senarelagda skolstarten på Hemmestaskolan blir permanent,  beslutade utbildningsnämnden på sitt senaste möte. Trafiken har minskat sedan försöket startade, men skolledningen är kritisk.

Sedan 2018 startar skoldagen på Hemmestaskolan klockan halv nio istället för åtta, för att kommunen velat minska trafiken och köerna för de som passerar Hemmesta. 

Den flexibla skolstarten har gett resultat, enligt kommunens mätningar. Under tio dagar, på våren 2018 och 2019, utfördes mätningar som visade att mellan klockan åtta och nio på morgonen hade trafiken minskat i genomsnitt med sju procent, vilket motsvarar cirka 98 bilar. Däremot var det totala antalet bilar mellan klockan sju och nio detsamma vid lämning på Motionsvägen, men trafiken var mer utspridd.

På sitt senste möte beslutade utbildningsnämnden att försöket ska permanentas, men någon ekonomisk ersättning för skolan blir det inte. 

– Jag tycker det är olyckligt. Det påverkar mig i rektorsrollen, hur jag kan planera och använda dagen. Jag kan inte låta skolan börja tidigare och det påverkar den inre organisationen, säger Joakim Wiklund, tillförordnad rektor på Hemmestaskolan.

Hur ser du på att ni inte får någon ekonomisk ersättning?
– Det är jag såklart inte nöjd med, det är ju orättvist ur mina elevers perspektiv. Vi får tidsmässigt och ekonomiskt en snävare ram.

I ett mejl till NVP skriver Cecilia Lindberg, M, ordförande i utbildningsnämnden: 

”Vi har tittat på möjlig-
heten att kompensera ekonomiskt men bedömer det inte som möjligt utan att gå emot principen om bidrag på lika villkor.”

Vidare skriver hon:

”Skolan har haft tid att kunna anpassa schemaläggning och hur morgonen kan organiseras. Skolan får ersättning för de barn som skrivs in i fritidsverksamheten, det kan däremot bli ett problem om barn lämnas av på skolgården utan att de är inskrivna på fritids då skolan ändå behöver ha tillsyn.”

Som NVP tidigare har rapporterat har försöket inneburit att allt fler barn är på fritids, vilket medfört extra kostnader när skolan behövt öka bemanningen.

– Barnen lämnas av tidigare än skolstart, men utan att skrivas in på fritids, säger Joakim Wiklund. 

Det problemet behöver nu åtgärdas när försöket blir bestående.

– Vi för en dialog med föräldrar hela tiden. Nu behöver vi föra den intensivare med dem som inte skriver in sina barn på fritids, trots att barnen lämnas tidigare.  

  • Jasmine Gestblom