FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Det råder delade meningar inom majoriteten om Guldkanten och restaurangen ska flyttas från Gustavsgården.

C och MP: "Vill inte
flytta Guldkanten"

Värmdö 07:55 | 29 maj 2019

Flera partier reagerar nu mot Anna Lipinskas och Deshira Flankörs rapport om Gustavsgården. SD tror inte på att flytta Guldkanten från Gustavsgården, men det råder också delade meningar inom flera partier inom Majoritet för Värmdö i frågan.

Den senaste rapporten om Gustavsgården som släpptes i förra veckan möter nu kritik från flera håll. I rapporten pekar Anna Lipinska, KD, och Deshira Flankör, M, ut dagverksamheten Guldkanten och restaurang Trallen, som bidragande orsaker till problemen på Gustavsgården. S, har som NVP rapporterat, varit mycket kritiska och krävt ett nytt ledarskap.

Även vänsterns Mats Skoglund, reagerar nu kraftigt mot att Guldkanten och restaurangen skulle bidra till problemen på Gustavsgården, och säger att frågan måste diskuteras med de boende.
– Det här är inte något som vård- och omsorgsnämndens och kommunstyrelsens ordförande kan bestämma. I andra verksamheter brukar man se positivt på att man träffas och umgås över generationsgränser. Här drar man en slutsats som är precis tvärtom; det är en verksamhet som stör och ska undvikas. Vår uppfattning är att Guldkantens aktiviteter alltid betraktats som en stor tillgång, förutom av den tidigare enhetschefen, säger han.

Mats Skoglund är också kritisk till att Majoritet för Värmdö inte kunde svara på alla frågor som kom upp under kommunstyrelsens möte.
– Lite konstigt är det ju. När vi ställde frågor ville de inte svara.

Flera partier tveksamma
Filip Joelsson, MP:s gruppledare, säger att han inte haft några invändningar mot rapporten, däremot skulle han inte ha formulerat sig på samma sätt.
– Det är mitt tråkiga svar.

Han uppfattar rapporten som ett försök att analysera och att det då är rimligt att frågor ställs, däremot vill han inte att Guldkanten flyttas.
– Det är absolut inte så att vi ifrågasätter Guldkantens verksamhet. Men här har vi ett stort boende som blivit ett seniorcenter, då är det rimligt att man ställer sig frågor. Har det uppstått intressekonflikter som påverkar verksamheten? Den analysen är inte gjord. Men det är inte meningen att vi ska avhysa dem. Det har jag svårt att se att vi skulle ställa oss bakom, säger Filip Joelsson, MP.

Även Centerns Kristina Lång säger att hon av rapporten inte drar slutsatsen att Guldkanten ska bort.
– Jag delar uppfattningen att vi måste titta på allt, och vad som är orsaken till att alla dessa anmälningar kommit upp. Utmaningar av Gustavsgårdens slag blir till syvende och sidst ledningens ansvar och det är ju det Anna och Deshira jobbar utifrån. Men jag ser inte riktigt framför mig att vi ska avhysa Guldkanten, det är inte så jag tolkar deras slutsatser, säger hon.

"Totalt oacceptabelt"
Thorulf Empfevik, gruppledare för SD, är kritisk till majoritetens agerande över tid och vill att Guldkanten får vara kvar.
– Det är totalt oacceptabelt och under all kritik att inte Alliansen under föregående mandatperiod eller Majoritet för Värmdö i denna, kunnat se till att våra gamla får en värdig, ändamålsenlig och kvalitativ omsorg på Gustavsgården. Vi ser inga hinder att Guldkanten finns kvar. Den bidrar med liv och rörelse. Det ser vi som positivt för de äldre.

Han delar rapportens slutsats om att de långa beslutsleden måste ändras, men föreslår också stickprovsbesök.
– Det måste finnas en ytterst ansvarig chef på plats. Med strateger och konsulter och alla mellanchefer blir det aldrig samma möjlighet till ansvarsutkrävning. Det är även ett otroligt slöseri med skattemedel. Vi tror att oinbjudna stickprovsbesök skulle vara det mest effektiva och att personal är upplysta om att det sker på stadig basis.

Fredrik Sneibjerg, L, tycker rapporten är bra.
–  Det fungerar ju inte som det är idag. Folk dör. Jag vet inget äldreboende som har en officiell matsal. Jag tror inte man ska vara rädd för att titta på alla scenarier och möjligheter, vända på alla stenar.