Flankör: ”Vi tar tag i strukturella problem”

Deshira Flankör, M. FOTO: JENNY FREJING
Värmdö Publicerad 09:52, 25 september 2020

• Kommunstyrelsens ordförande svarar på kritiken om förskole- och skolnedläggningen

De senaste dagarna har NVP.se rapporterat om majoritetens planer på att lägga ner Munkmoraskolan och flera förskolor

Carl Kangas, S, oppositionsråd, kritiserade planerna med att bland annat säga att det rör sig om en utstuderad plan från Moderaterna.

Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande skriver i en mejlkommentar:

– Huruvida Carl paketerar vår politik i ett personangrepp får stå för honom. När det kommer till sakfrågan så handlar det om att vi tar itu med de strukturella problemen vi har haft med små enheter som inte bär sig ekonomiskt som samtidigt behöver reinvesteringar.

Hon fortsätter:

– Trots pandemin så har vi vardagen som flyter på och utmaningar som har utretts och behövt hanteras under lång tid. Jag är tacksam att jag har partikollegor och Majoritet för Värmdö med mig, som inte räds att ta itu med den strukturella situation vi har haft med enheter som drar stora underskott och lokaler som behövt reinvesteringar. Jag är övertygad om att när förändringarna är på plats kommer vi att kunna lägga våra pengar på verksamheterna och mindre på saker som inte ger värde för kommunens invånare.

Ni har en överkapacitet på drygt 1 200 platser. Samtidigt har ni sagt ja till en etablering av flera nya privata förskolor och skolor med sammanlagt 900 platser. Hur går det ihop?

– När det gäller Internationella engelska skolan så har vi har 900 elever som pendlar ut från kommunen till andra skolor uppenbarligen för att de saknar valmöjligheter i kommunen. Samtidigt har vi tomma platser i våra egna skolor vilket är en utmaning vi behöver hantera.

Beslut kommer att tas i oktober i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Därefter ska fullmäktige fatta beslut under hösten. Förändringarna planeras genomföras vid skolstarten i augusti 2021.

  • Charlotta Westling, Hanna Bäckman