Fem miljoner krävs för att
klara vård på Gustavsgården

Efter flera allvarliga händelser på Gustavsgården föreslås nu att fem miljoner satsas för att klara patientsäkerheten.
FOTO: Jenny Frejing
Värmdö Uppdaterad 10:34 09 maj 2019

Efter flera dödsfall föreslår socialkontoret nu att drygt fem miljoner kronor satsas på personal och kompetensutveckling, för att klara patientsäkerheten.

I början av mars avslöjade NVP att Värmdö kommuns ansvariga inte haft kännedom om ett dödsfall på Gustavsgården i april 2018, som IVO konstaterat föranleddes av bristfällig vård. Efter det har flera nya allvarliga händelser på boendet uppdagats, varav ett dödsfall. Det har fått till följd att enhetschefen slutat och att kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, tillfälligt gått in i hennes ställe.

I tisdags presenterades en handlingsplan för Gustavsgårdens utveckling. I den föreslår socialchefen Anne Lundkvist att 2,3 miljoner kronor satsas i år och 2,9 miljoner kronor 2020 på att rekrytera nya chefer och kompetensutveckling av personal.

En enhetschef, två gruppchefer och en avdelningschef föreslås anställas. Dessutom ska, som NVP berättat, en konsult upphandlas. Socialchefen vill också utbilda personal i avvikelsehantering, fallförebyggande arbete och bemötande och förflyttningstekniker. En kartläggning av kulturen ska också göras. Redan nu pågår intervjuer av personal.

På tisdag i nästa vecka ska vård- och omsorgsnämnden ha ett extramöte för att ta beslut om handlingsplanen. Anna Lipinska, KD, nämndordförande, kan inte svara på om man kommer att skjuta till mer pengar för i år.

– Där har vi inte landat än hur vi ska hantera det. Men 2020 får vi ta i kommande budget. Situationen på Gustavsgården måste ju lösas, vi kan inte ha det så här år efter år, säger hon.

I mars avslog majoriteten Socialdemokraternas yrkande att hos kommunstyrelsen rekvirera de pengar som behövs. Henrik Paulsen, S, andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden, säger att man kommer att yrka att nämnden tillförs 2,3 miljoner kronor redan i år.
– Det gör vi mot bakgrunden att den första budgetuppföljningen nu visar på ett prognosticerat underskott på 16,3 miljoner, säger han.