FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Sara

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
19 juli 2019

På Värmdö gymnasium vid Gullmarsplan går cirka 1 200 elever. Endast fyra procent utgörs av Värmdöbor, Melker Selin och Maya Arvo är två av dem.

Fåtal Värmdöelever
på kommunens skola

Värmdö 08:01 | 05 februari 2019

Skolan heter Värmdö gymnasium och huvudmannen är Värmdös utbildningsnämnd. Men gymnasiet ligger vid Gullmarsplan — och andelen elever från Värmdö är nu nere på fyra procent.
– Vi behöver fråga oss hur relevant det är i dag för Värmdö att driva skolan, säger Cecilia Lindberg, M.

Här går flest elever från Värmdö

Gustavsbergs gymnasium, G2: 181 elever
Nacka gymnasium (Natur & teknik): 168 elever
Nacka gymnasium (samhälle): 160 elever
Värmdö tekniska gymnasium, VTG: 98 elever
Young business creatives, YBC, Nacka: 67 elever
Nacka enskilda gymnasium: 53 elever
Nacka praktiska gymnasium: 53 elever
Värmdö gymnasium: 52 elever
Mediegymnasiet, Nacka strand: 45 elever
Sjölins gymnasium, Nacka: 38 elever

Värmdö gymnasium vid Gullmarsplan invigdes 1994 och var ett resultat av att Värmdö kommun saknade lämpliga skolfastigheter för den växande befolkningen. När skolan startade var hälften av eleverna från Värmdö.

Ett starkt varumärke
Men i takt med skolreformer, där bland annat fristående aktörer släppts in på marknaden, samt att Värmdö valde att ingå i länets gemensamma gymnasieregion, har skolkartan ritats om. 
År 2012 skrev NVP en artikel om Värmdö gymnasium. Då hade andelen elever från Värmdö sjunkit till 13 procent. Samtidigt betonade Värmdöpolitiker i artikeln att skolan var ett starkt varumärke för Värmdö, och dåvarande rektorn för Värmdö gymnasium kallade skolan för en Värmdöambassad.

M kommer lyfta frågan
Ytterligare sju år har gått och färska siffror från kommunen visar att av skolans totalt 1 200 elever är i dag endast fyra procent från Värmdö. Cecilia Lindberg, M, ordförande i Värmdös utbildningsnämnd — som är huvudman för skolan — är ny på sin post. Men hon har redan hunnit reflektera över skolans framtid.
– Vi behöver fråga oss hur relevant det är i dag att driva en skola i kommunal regi som ligger vid Gullmarsplan när det är så få elever från Värmdö som går där. Det är en fråga jag kommer att lyfta väldigt snart.
Vad innebär ”att lyfta frågan” mer konkret?
– De verksamheter som vi driver kommunalt måste vara relevanta. Det är ingen fråga om att lägga ner, vi har ett ansvar för Värmdö gymnasium och de elever som går där. Men vi behöver diskutera frågan och se hur det ska se ut framöver, säger hon.

Enligt Cecilia Lindberg gick skolan tidigare med ett ackumulerat ekonomiskt överskott in i kommunens kassa, i dag är det snarare plus minus noll-resultat. Samtidigt menar hon att om man ingår i en gemensam gymnasieregion är det ett givande och tagande.
– Vi har många elever från Värmdö som går i andra kommuner, säger hon.

Av Värmdös 1 790 gymnasielever går bara 414 elever i skolor som ligger innanför kommungränsen, eller i skolor som kommunen driver. Den stora majoriteten av Värmdös gymnasieelever hamnar i Nacka.
Cecilia Lindberg menar att det finns flera förklaringar till att Nacka är populärt.
– Det är enkelt att ta sig till Nacka och där finns gymnasieprogram som skolor i Värmdö inte har. Sedan finns det aspekter som exempelvis vilka skolor kompisarna väljer. Att färre elever hamnar i Värmdö gymnasium tror jag har att göra med att Gullmarsplan är svårare rent logistiskt att ta sig till.

Högt tryck bland sökande
Skolans nuvarande rektor Christina Ahlgren berättar att när elevernas förtur till skolor i sin respektive hemkommun slopades 2011, blev det en hårdare konkurrens om platserna. Värmdö gymnasium är en av de skolor som har flest förstahandssökande.
– Med möjligheten att fritt välja skola följer också konkurrens om platserna på skolor med högt söktryck. Självklart ser jag gärna att Värmdös elever söker till Värmdö gymnasium, säger hon.

"Värt det"
Gustavsbergsborna Maya Arvo och Melker Selin går i trean på Värmdö gymnasium. Båda tror att de höga meritpoängen för att komma in på gymnasiet gör att andelen Värmdöelever minskar. Men också avståndet till skolan kan vara en faktor.
– För de som studerar i Nacka är det ungefär 30 minuter från  dörr till dörr. För oss är det 55 minuter. Det väger nog tungt tror jag, säger Melker Selin.
– Jag tycker att det är värt det. Jag valde bort Nacka och Värmdö för att jag ville träffa nya människor och för att en skola med högpresterande elever passar mig, säger Maya Arvo.