Flankör om Kvarnberget:
"Det är jättetråkigt"

Värmdö Uppdaterad 09:55 17 april 2019

I måndags berättade NVP att Oscar Properties har dragit sig ur bostadsprojektet på Kvarnbergsterrassen. Det är andra gången byggplarna för området går i stöpet. Nu kan det dröja innan Värmdö kommun tar nya tag.

Krisdrabbade Oscar Properties, som nyligen lämnade ett projekt i Nacka strand, väljer nu av ekonomiska skäl att även dra sig ur bygget på Kvarnberget.
– Det är jättetråkigt, måste jag erkänna. Vi hade sett fram emot det här projektet med fin gestaltning och som var så väl anpassad till miljön och Gustavsbergs kulturarv i stort, med sina tegelfasader, säger Deshira Flankör, M.

Bostadsutvecklaren Oscar Properties hade som mål att färdigställa bostadsområdet med 140 lägenheter i elva hus på Kvarnbergsterrassen 2021 sedan bolaget 2017 vunnit kommunens anbudstävling i konkurrens med tio andra bolag.

Det innebär att bostadsområdet på Kvarnbergsterrassen med stor sannolikhet kommer att försenas ytterligare några år, och det är inte den första förseningen. I slutet av 2016 valde Värmdö kommun att inte förlänga markanvisningen för Peab, varpå en ny markanvisning fick genomföras.

Deshira Flankör berättar att en tidigare anbudsgivare hört av sig till Värmdö kommun efter beskedet att Oscar Properties hoppat av, liksom en nytillkommen potentiell budgivare. Men Värmdö kommun är rådvilla — de har lagt ner tid, kraft och resurser på ett projekt som gått i sank och har inte bestämt sig för om de ska utlysa en ny markanvisning i närtid.
– Då hade det varit bra att känna en säkerhet att projektet genomförs så att vi slipper vara med om samma sak igen. Det tar mycket resurser att ta fram en ny plan, säger Deshira Flankör.
Vad krävs för att ni ska känna er säkra?
– Det kan vara en stabilare bostadsmarknad, men jag vågar inte säga om det kan bli aktuellt nu eller inte. Det måste jag rådgöra med politiker i planutskottet och tjänstemän på planavdelningen, säger Deshira Flankör.

Kvarnbergsterrassen har varit ett av nyckelområdena i det så kallade Gustavsbergsprojektet, där alla detaljplaner är avhängiga av varandra, för att modernisera och omvandla Gustavsberg. Planen för Kvarnbergsterrassen var att bygga sju fristående flerbostadshus och fyra mindre stadsvillor, som skulle anpassas till terrängen på Kvarnbergets norrsluttning och skapa en sammanhållen stadsgata mellan Gustavsbergs centrala delar och hamnen.

Om eller när det blir en ny markanvisning för Kvarnbergsterrassen, så gör Deshira Flankör bedömningen att kriterierna för gestaltning och grönområden fortsatt kommer att vara viktigast när Värmdö kommun tar ställning.
– Då tror jag att vi kommer utgå och ta hänsyn till ungefär samma kriterier, säger hon.
Blir det tredje gången gillt för Kvarnberget?
– Ja, vi får säga så, säger Deshira Flankör. 

NVP har sökt Oscar Properties utan framgång.

  • Gustav Grändeby