Eldningsförbudet upphävs

Värmdö Uppdaterad 10:50 05 augusti 2019

• Gäller fram til klockan 13 idag.

Länsstyrelsen upphäver nu det generella eldningsförbudet i Stockholms län.

Förbudet upphör att gälla från och med klockan 13 idag den 5 augusti.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser.

Eldning ska dock fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Eldningsförbudet infördes klockan 16 den 26 juli.