Efter förbudet — nu
säljer JM all mark

Värmdö Uppdaterad 07:48 29 april 2019

Sex månader efter att kommunen förbjudit JM att föra ut misstänkt sulfidförande bergkross från Ekobacken säljer nu bolaget sin bergtäkt. Affären uppgår till 60 miljoner kronor. Och fler försäljningar väntar.
– Tanken är att vi ska sälja all mark vi äger i Ekobacken, säger Sören Bergström, vd på JM Entreprenad.

Som NVP nyligen berättat drar sig JM nu ur den pågående planprocessen för en utveckling av delar av industriområdet Ekobacken. Orsakerna är lönsamhetsproblem för JM:s entreprenadverksamhet och marknadsläget.

Och nu säljer JM Entreprenad den fastighet på cirka 26 000 kvadrat i Ekobacken där man i dag bedriver en bergkross. Affären är värd 60 miljoner kronor, men köparen, som ska tillträda i mitten av juni, är än så länge okänd.

– Vi har arbetat med marken under en längre period, och tanken från början har varit att vi ska sälja av den, säger Sören Bergström, vd på JM Entreprenad.

Förbjöds föra ut bergkross
I höstas förbjöd kommunen JM att föra ut all bergkross från området då man misstänker att bergarten är sulfidförande, och krävde att bolaget redovisar vart redan utlämnat stenkross tagit vägen samt genomför en risk­analys så att föroreningar inte sprids vidare. Men försäljningen av fastigheten har inget att göra med den utredning och dagvattenproblematik som finns i området, enligt Sören Bergström.

– Det är av ekonomiska skäl vi säljer. Försäljningen är ett viktigt led i att koppla ihop Ekobacken med handelsplatsen vid Värmdö marknad.

JM kommer att sälja mer planlagd mark inom Ekobacken de närmaste två åren. Totalt äger bolaget cirka fem hektar i området. Detaljplanen medger handel, industri, lager och logistik.

– Vi ska sälja all mark som vi äger i Ekobacken under de närmaste åren. Vi ser därför mycket positivt på den planerade byggnationen på den nu avyttrade fastighet- en, säger Sören Bergström.

Är det några andra affärer som är på gång?
– Det pågår förhandlingar med olika konstellationer. Målet är att sälja de fastigheter vi inte använder. Den mark vi inte använder för projektutveckling för bostäder säljer vi av löpande.