FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Björn, Bjarne

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
18 juni 2019

Efter flera larm – Värmdö
tar över Gustavsgården

Värmdö 16:33 | 22 mars 2019

I dag fredag meddelade Värmdö kommun att de efter flera incidenter ser stora brister i patientsäkerheten på Gustavsgården. Efter att enhetschefen på äldreboendet har sagt upp sig tar kommunens MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, över som chef tills vidare.

NVP skrev nyligen om att en boende på Gustavsgården avled till följd av bristfällig vård i april förra året, vilket IVO, Inspektionen för vård och omsorg, hade konstaterat. Trots att ett år hade gått visade det sig att Värmdö kommun fick kännedom om ärendet först efter att NVP hade rapporterat om fallet.

Under fredagseftermiddagen, drygt två veckor senare, aviserade Värmdö kommun att ytterligare incidenter kopplade till rutiner och patientsäkerhet har inträffat på Gustavsgården, vilket gör att nuvarande ledning från och med måndag ersätts av Ann-Christin Nordström, MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, som har tillsynsansvar över kommunens särskilda boenden.
– Vi kan nu konstatera att vi inte nått hela vägen fram i vårt arbete. Vi kommer omgående att genomföra förändringar inom organisationen för att säkra en kvalitativ och trygg omsorg och arbetsmiljö på Gustavsgården, säger Anne Lundkvist, chef för socialkontoret.

Anna Lipinska, KD, ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Värmdö kommun, beklagar det inträffade.
– Det som hänt är under all kritik och jag som ytterst ansvarig för området beklagar att det har kunnat inträffa. Nu krävs det kraftfulla tag för att skapa stabilitet på Gustavsgården så att vi kan garantera de boendes säkerhet och trygghet.

Tar kommunen över för att enhetschefen slutar eller tar ni över för att det uppdagats flera ytterligare incidenter?
– Vi har fått reda på flera incidenter den senaste tiden och vi hade i alla fall behövt gå in och stötta arbetet på Gustavsgården oavsett, säger Anna Lipinska.

När NVP pratade med Anna Lipinska och enhetschefen för Gustavsgården för två veckor sedan, menade de att man inte skulle blanda ihop det berörda dödsfallet med de tidigare larmen om undernäring från 2017, då det rörde sig om skilda saker – eftersom en granskning av verksamheten på Gustavsgården som gjordes i slutet av 2018 visade på förbättringar inom personalområdet och hur man jobbar med att minska antalet undernärda.