Värmdö Publicerad 08:38, 15 augusti 2019

• Polisen till TV4: ”Kan inte utesluta att fel begåtts” 

Polisen följde inte sina rutiner när 12-årige Mahmoud försvann i Värmdö förra lördagen. Det rapporterar TV4 som har granskat ärendet.
Enligt TV4 har uppgifter från familjen gjort gällande att polisen inte anlitat någon tolk vilket kan ha varit avgörande för varför sökinsatsen inte kom igång tidigare.
– Har de har fått felaktig information som kan bero på missförstånd för att kommunikationen inte fungerat bra så är det ytterst allvarligt. Därför måste man ha en tolk, säger familjens advokat Anwar Osman till TV4.

Polisen har nu anmält sig själva och en utredning ska göras för att ta reda på om något gått fel.
– Jag vill inte gå in på enskilda detaljer. Men i det material som vi har sett hittills kan vi inte utesluta att ett fel har begåtts. Därför skickar vi över det till enheten för särskilda utredningar som kommer att göra en ordentlig genomgång av ärendet och alla beslut som fattats, säger Michael Fetz, biträdande regionpolischef i Stockholm, till TV4.

Särskilda utredningar

Avdelningen för särskilda utredningar utreder polisärenden där misstänker att fel har begåtts eller om en anställd inom Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen har blir anmäld eller misstänkt för ett brott.
Avdelningen är inrättad av riksdagen och dess chef utses av regeringen. Detta för att utredningarna ska kunna bedrivas oberoende av påverkan från övriga polisen.