Värmdö Publicerad 16:34, 15 oktober 2019

• Andra allvarliga händelsen på kort tid • "Helt oacceptabelt"

Socialchef Anne Lundkvist säger att det är helt oacceptabelt det som skett på Gustavsgården.
– Vi är fruktansvärt upprörda, säger hon.

Den nya fallolyckan på Gustavsgården är bara en i raden av många vanvårdsfall. För några veckor sedan rapporterade NVP om en boende som blev liggande med sår i veckor. Nu säger socialchef Anne Lundkvist att det är oacceptabelt det som hänt.

Det här är den andra allvarliga händelsen på kort tid, vad görs på Gustavsgården för att inte fler likande händelser ska inträffa?
–  Det här är ett exempel som är alldeles förskräckligt. Vi är fruktansvärt upprörda över att det händer i vår verksamhet. Det är oerhört beklagligt att detta händer, men på ett sätt är det bra att vi ser att det händer för då kan vi vidta åtgärder. Om man inte vet varför saker inte blir gjorda är en sak, men nu kan vi peka på att man inte följt rutinerna, det är oacceptabelt, säger socialchef Anne Lundkvist och fortsätter:

– Vi följer handlingsplanen. Det är ett långsiktigt arbete, med att förändra struktur och mönster på Gustavsgården. I detta fall har vi även vidtagit disciplinära åtgärder, eftersom personal låtit bli att göra det de ska; att följa tydliga rutiner. Och det är oacceptabelt att inte följa beslutade rutiner. Det sprids till alla medarbetare och brukar ha effekt. Sedan följer vi upp detta. Vi har även nya gruppchefer.

Enhetschefen bedömer det som betydande avvikelse enligt lex Sarah varför?
– Det här är en avvikelse som har med omvårdnadsinsatserna att göra. Det är en lex Sarah utredning, och en betydande avvikelse. Om jag bedömer att det är ett allvarligt missförhållande skickas den till IVO, vilket jag kommer att göra.

Personalen har uppgett att det var stressigt och en oklar ansvarsfördelning, vems ansvar är det, är inte det chefernas ansvar?
–Att följa rutiner är alltid medarbetarnas ansvar. Ibland blir det stressigt, det kan ju vara en förklaring men det är ingen ursäkt.

Ni har gjort en lex Sarah avvikelserapport, blir det någon lex Maria?
– I sällsynta fall kan det vara både en lex Maria och en lex Sarah, men man behöver inte göra både och. I detta fall har vi inte gjort någon lex Maria.

Kvinnan ska tydligen ha drabbats av två höftledsfrakturer efter fallet, innebär inte det att en lex Maria borde göras?
–  Jag känner inte till det. Men om det är så i så fall borde det göras. Vi ska naturligtvis följa upp detta.