FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

Skiss på hur trygghetsboende är tänkt att se ut. Här syns baksidan, sett från Kyrkogårdsvägen.

De får bygga trygghetsboende
bredvid Gustavsgården

Värmdö 12:13 | 17 maj 2019

Nu tas ett steg närmare i bygget av ett trygghetsboende vid Gustavsgården. 

Efter att kommunen påbörjade planarbetet 2014, har projektet stått på vänt sedan samrådet för tre år sedan.

Under hösten har kommunen genomfört en markanvisningstävling, fyra anbud kom in. Vinnare blev Göteborgsföretaget Conara Holding med sitt förslag med två byggnadskroppar kopplade till varandra genom ett lägre orangeri, som ska anpassas till landskapet, natur- och kulturmiljön.
Anbudet omfattar 33 hyreslägenheter, samtliga med balkong, uteplats eller burspråk, och gemensamhetslokaler för gym, café och orangeri.

Conara föreslås nu få teckna markanvisningsavtal med kommunen. Värdet på projektet beräknas till nio miljoner kronor.