FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Teresia, Terese

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
26 april 2019

Med upplevelsecykeln kan äldre susa fram längs barndomens gator. Nu provas den i Värmdö.

Cykeltur som väcker minnen

Värmdö 16:32 | 03 december 2018

En stilla tur i barndomskvarteren, eller en fartfylld resa till fjärran land. På Gustavsgården och Attendo Ljung får de boende prova en upplevelsecykel. Det är en av de satsningar på välfärdsteknik som kommunen, tack vare ett regeringsbidrag, gör i år.

Idén är enkel: Man sätter sig på den specialanpassade cykeln och väljer ett geografiskt område. Sedan projiceras Google street view på den välvda skärmen, och en illusion av en riktig cykeltur skapas.

Bikearound heter upplevelsecykeln, som äldreboendena Gustavsgården och Attendo Ljung har tillgång till under tre månader, med chans till förlängning. 
– Cykeln har fått positivt gensvar hos andra kommuner som har testat den. Efter en utvärdering kommer det beslutas om fortsatt användning på verksamheterna i Värmdö, förklarar Madeleine Qvarforth, IKT-strateg och projektledare på kommunens enhet för verksamhetsstöd.
Hur har cyklarna tagits emot på Ljung och Gustavsgården? 
– De har varit väldigt positiva. Cyklarna är bra både ur motionssynpunkt och för att stimulera exempelvis kognitiva sinnen hos den äldre. Eftersom man kan cykla på vilken gata som helst i världen kan de återväcka gamla minnen av platser man har besökt tidigare i livet.

1,2 miljoner till Värmdö
Cyklarna är en del av den satsning som kommunen i år gör på välfärdsteknik för verksamheter inom äldreomsorg och funktionshinder. Av de 350 miljoner som regeringen avsatt på området har Värmdö tilldelats 1,2 miljoner.

Pengarna använder kommunen även till äthjälpmedlet Bestic, en robotarm med en sked längst ut, som nu provas på Ljung.
– Man ska kunna äta själv på ett värdigt sätt och slippa bli matad. Den anpassas till användarens behov och man kan själv styra i vilken takt man vill bli matad, säger Madeleine Qvarforth.

E-tillsyn och wifi
Därutöver satsar kommunen, med hjälp av bidraget, på ett pilotprojekt med e-tillsyn inom hemtjänsten, digital läkemedelssignering och wifi på verksamheterna. 
E-tillsynen, berättar Madeleine Qvarforth, är vanlig i andra kommuner, och enligt en första utvärdering har den fungerat väl även i Värmdö.
– Den enskilde upplever det som väldigt positivt att slippa bli väckt på natten. Även nattpersonalen i hemtjänsten tycker att det är skönt att slippa väcka den äldre.

Den digitala läkemedelssigneringen har också flera fördelar, enligt Madeleine Qvarforth:
– Lösningen är patientsäker då det skickas ut en påminnelse inför utdelning av läkemedel. Man kan även se att den äldre tagit sin medicin på given tid och så visas delegation automatiskt. Det vill säga, det säkerställs att det blir rätt insats, i rätt tid av rätt person.