Värmdö Publicerad 15:08, 07 oktober 2021

• Majoriteten vill underlätta för cykelpendlare

Efter ett förslag från majoriteten i Värmdö ska kommunen nu utreda om man ska införa låsbara cykelparkeringar. Tanken bakom förslaget är att underlätta för cykelpendlare genom att minska risken för stöld.

De låsbara parkeringarna föreslås införas vid knutpunkter där det går att byta mellan cykel och buss. Låsbara cykelburar förekommer på flera platser i Sverige och generellt kan den som vill hyra en plats göra det genom trafikhuvudmannen, alltså den som ansvarar för kollektivtrafiken på platsen.

Just nu pågår en uppdatering av Värmdö kommuns gång- och cykelplan och frågan om de låsbara cykelparkeringarna kommer utredas inom ramen för detta arbete. Utredningen planeras vara klar före slutet av 2021.

 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x