Värmdö Publicerad 09:59, 05 februari 2020

• Hunddagis får utmärkelse

Canopus hundcenter i Gustavsberg har, som första företag i kommunen, certifierats som ett arbetsintegrerande socialt företag av intresseorganisationen Skoopi.
– Vi tar vårt ansvar på stort allvar för att göra nytta i samhället, återinvesterar vinsten i företaget och integrerar människor i riktiga jobb och i samhället, säger Mita Hugdahl som startade Canopus.

På Canopus hundcenter får långtidsarbetslösa och sjukskrivna en väg tillbaka till arbetslivet. Skoopi är en intresseorganisation som arbetar för att stötta och stärka positionerna för arbetsintegrerande sociala företag, ASF i Sverige.