Bygget av 80 hyresrätter i Gustavsberg dröjer

Bygget av de 80 kooperativa hyresrätterna i Gustavsberg dröjer.
FOTO: SKB/Brunnberg och Forshed arkitektkontor
Värmdö Uppdaterad 08:10 13 augusti 2019

• "Många tycker det är vårt fel".

Bygget av SKB:s hyresrätter i Gustavsberg dröjer. Orsaken är ett överklagat bygglov och att sanering av tomten inte skett som utlovat.
– Många tycker det är vårt fel, men vi äger inte frågan, säger Ulf Jonsson, nybyggnadschef på SKB.

Intill det gamla vattenhjulet, i hörnan Chamottevägen/Gustavsbergs allé ska SKB bygga 80 kooperativa hyresrätter i kvarteret Modellören. Tanken var att de skulle stå klara nu, men bygget har försenats.
– Vår förhoppning var att det skulle vara klart före sommaren, men det verkar ta lite tid, säger Ulf Jonsson, nybyggnadschef på SKB.

Överklagat
Bygglovet har överklagats, och mark- och miljödomstolen har nu skickat tillbaka ärendet till Värmdös byggnadsnämnd för ny prövning. Dessutom är marken starkt förorenad av tungmetaller, däribland bly, arsenik och kadmium, av tidigare fabriksverksamhet och ska saneras.
– Det åligger tidigare markägare, Villeroy & Boch, att sanera, men de har inte påbörjat arbetet. Innan det är gjort kan vi inte göra så mycket, säger han.

Porslinstillverkaren Villeroy & Boch gjorde i april en ny anmälan om sanering efter att ett nytt saneringsföretag upphandlats. I maj tog miljökontoret beslut om ett föreläggande om åtgärder. Bolagets ursprungliga tidplan för arbetet var satt till juni till oktober. Villeroy & Boch har tidigare i vissa fall överlåtit saneringsarbetet i fabriksområdet till de nya markägarna, som sedan fakturerat dem. Men i detta fall har Villeroy & Boch och SKB inte någon sådan överenskommelse.
– Vi har ett avtal med kommunen om att fastigheten ska vara städad och sanerad innan vi tillträder och bygger. Många tycker det är SKB:s fel, men vi äger inte frågan, varken vad gäller bygglov eller sanering, säger Ulf Jonsson.

Byggstart 2020
Liberalerna i Värmdö har tröttnat på den vanvårdade tomten. I ett brev till SKB skriver L: ”Vi begär inte att ni skall starta med markarbeten eller liknande. Vi vore tacksamma om ni skulle kunna jämna till marken och göra något annat i avvaktan på byggstart.”

SKB har svarat L att man tycker det är mycket tråkigt med den utdragna processen och att bolaget har ett inplanerat möte i augusti med kommunen och Villeroy & Boch.

Ulf Johansson tror att byggstart tidigast kan bli under första kvartalet 2020.
– Vi är inte beroende av marknadssituationen, utan det är klart att vi ska bygga 80 kooperativa hyresrätter. Det tar lite tid att upphandla byggentreprenörer och det kan vi inte göra förrän allt är klart.