Värmdö Publicerad 15:42, 31 mars 2020

• "Något ansträngd personalsituation"

Värmdö har brist på vårdpersonal. På grund av coronapandemin har sjukfrånvaron ökat kraftigt inom hemtjänst och på äldreboendena.
Personalsituationen är något ansträngd, säger Anne Lundkvist, vård- och omsorgschef.

 ”Vi behöver dig till vården!”. Coronapandemin börjar nu sätta sina spår i Värmdö kommuns vård och omsorg.

Just nu söker kommunen extrapersonal till äldreboenden, hemtjänst och till funktionshindervården. Det gäller främst behovsanställningar på timbasis eller visstidsanställning med olika sysselsättningsgrad.

– Vi behöver både sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden, skriver Anne Lundkvist, vård- och omsorgschef i ett mejl.

Hon beskriver allmänt personalsituationen som ”något ansträngd” inom vård och omsorg.

Hur stort bortfall av personal har ni just nu och i vilka verksamheter?

– Sjukfrånvaron varierar i våra verksamheter, allt från ”normal” sjukfrånvaro upp till 35 procent. Flest sjukskrivna har vi inom hemtjänst och boenden, i viss mån även på daglig verksamhet, skriver Anne Lundkvist.

Hon kan inte säga exakt hur många som saknas just nu.
– Antalet sjukskrivna varierar från dag till dag, och den vi saknar idag kanske är på jobbet i morgon. Vi rekryterar för att ha en beredskap för ännu större personalbortfall och vet inte antalet just nu.

Hur går rekryteringen till, får ni tag i tillräckligt med folk?

– Det finns ett stort intresse och intervjuer sker nu löpande per telefon initialt, säger hon.

Den som vill söka jobb kan även gå in på kommunens hemsida och registrera sin ansökan.

Sker någon överföring av personal från skolor till vården som i Nacka?

– Vi arbetar med att se över hela vår verksamhets möjlighet att förstärka i vården. Det arbetet pågår nu och i det är skolverksamheterna inte en specifikt utvald yrkesgrupp, skriver Anne Lundkvist.

Hur påverkar den höga frånvaron vård och omsorg?

– Vi har en tät dialog mellan våra verksamheter för att fördela personalen inom vård- och omsorgen till de verksamheter som behöver förstärkning. Våra medarbetare arbetar mycket bra under de här förutsättningarna och de går ibland på längre och annorlunda scheman än normalt.

Kommunen söker främst de som har erfarenhet från vård och omsorg, eller vill hjälpa till så att verksamheterna kan fortgå som vanligt.