FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Sara

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
19 juli 2019

Blöjtvist tas upp
i kammarrätten

Värmdö 15:41 | 05 februari 2019

Förskolan Thoren Framtid i Gustavsberg dömdes förra året att betala vite på 30 000 kronor — för att inte ha tillhandahållit blöjor till barnen. Nu ska saken prövas i nästa instans.

Upprinnelsen till blöjtvisten var att utbildningsnämnden i Värmdö kommun ansåg att det var orimligt av förskolan att tvinga föräldrar att ta med blöjor till barnen. Det tyckte inte Thoren Framtid, som genom en jurist gjorde en annan tolkning av skollagen och hävdade att blöjor räknas som personliga tillhörigheter och inte omfattas av maxtaxan.

Förvaltningsrätten konstaterade i november att det fanns skäl för Värmdö kommun att ta ut ett vite på 30 000 kronor från förskolan, då maxtaxan inte ger utrymme för uttag av fler avgifter från vårdnadshavarna.

Thoren Framtid, som hävdar att skollagen är otydlig med om blöjor ska omfattas av maxtaxan eller inte och som hoppas på ett vägledande beslut i frågan, överklagade beslutet till kammarrätten. Förskolan hänvisar till en tidigare dom där utfallet gick i linje med förskolans tolkning. 
I mitten av januari meddelades att målet kommer att prövas i kammarrätten, och att kommunen har några veckor på sig att inkomma med ett skriftligt svar på överklagandet.