FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Axel, Axelina

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
16 juni 2019

Mikael Lindström, S, är starkt kritisk till styrningen av socialnämnden.

”Bland den allvarligaste revisorskritik jag läst”

Värmdö 07:58 | 19 mars 2019

Efter den hårda revisionskritiken mot socialnämnden i Värmdö kräver Socialdemokraterna en hearing för att klargöra vad som skett.
– Som ny ordförande kan jag inte annat än ta till mig av kritiken och se till att åtgärda bristerna, säger Marie Bladholm, M.

Som NVP berättat har revisorsfirman PwC, på uppdrag av kommunrevisorerna, granskat socialnämnden och riktat allvarlig kritik mot den. Bland annat säkerställer nämnden inte styrning och ledning av sin verksamhet och ekonomi, enligt PwC. Det saknas även konsekvensanalyser av besparingsförslag, politiska mål och riktlinjer för hur man ska prioritera besparingar.  

Det finns dessutom indikationer på att ekonomimodellen är otydlig och att styrmodellen med ”köp-sälj” inte fungerar effektivt, enligt rapporten.
– Det här är bland den allvarligaste revisorskritik jag har läst. De oberoende revisorerna underkänner i praktiken den mångåriga, moderata politiska ledningen. Det är ett tydligt rött kort för deras politiska förmåga och ledarskap, säger oppositionsrådet Mikael Lindström, S.

I ett initiativ, som behandlades på kommunstyrelsen i förra veckan, kräver S en hearing för att klargöra hur bristerna har uppkommit och för hur man snabbt kan förändra den ”undermåliga styrningen”.
– Personalen kan inte lastas för den krissituation som den här dåliga styrningen har orsakat. Nu måste vi gå till botten med problemen och klara ut hur det här snabbt ska åtgärdas. Vi kräver att kommunstyrelsen kallar socialnämndens ordförande, förvaltningschef och revisorerna till en hearing, säger Mikael Lindström.

Tar till sig bristerna
Socialnämndens nya ordförande Marie Bladholm, M, instämmer i att det är allvarlig kritik, men säger att den riktas mot dem som styrde nämnden förra mandatperioden.
– Som ny ordförande kan jag inte annat än ta till mig av detta och se till att åtgärda bristerna. Vi är redan igång med detta. Att utbilda nämnden är en viktig del och vi har börjat denna mandatperiod med flera utbildningar för att stärka nämndens ledamöter med kunskap för att kunna fatta riktiga beslut. Vi kommer att ha mer detaljerade månatliga uppföljningar där vi kan följa om beslutade åtgärder följs och ger den effekt vi eftersträvar, säger hon.

Initiativet från S avslogs på förra veckans kommunstyrelsemöte.