FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Axel, Axelina

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
16 juni 2019

Sedan i januari finns sex laddplatser att tillgå för de boende i BRF Kedjebacken i Gustavsberg. Här föreningens ordförande Barbro Biberg och vice ordförande Hans Brotoft.

Bidrag fick dem att plugga in — gav sex laddplatser

Värmdö 14:37 | 18 mars 2019

Sedan januari har sex av bostadsrättsföreningen Kedjebackens parkeringsplatser krönts med laddstoplar för elbilar. Pengar från Naturvårdsverket har hjälpt till att finansiera satsningen. 
– Bidraget hjälper att både sätta igång och snabba på processen, säger föreningens ordförande Barbro Biberg.

Sedan 2015 har Naturvårdsverket beviljat investeringsstöd till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid inom projektet Klimatklivet. Projektet syftar till att stötta åtgärder som har hög klimatnytta per investerad krona, och som sänker koldioxidutsläppen. Företag, kommuner, bostadsrättsföreningar och andra organisationer har kunnat söka stödet.

I Nacka och Värmdö har bidrag beviljats 57 gånger. En av bidragstagarna är bostadsföreningen Kedjebacken i Gustavsberg som nyligen installerat laddpunkter för elbilar — tre stolpar för två bilar vardera. Naturvårdsverkets bidrag har täckt halva kostnaden. 
– Att bidraget finns tror jag hjälper att väcka tanken om laddning för elbilar. Annars kanske det inte är det första man som förening tänker på att bekosta, säger Barbro Biberg och tillägger att det fanns tankar på elbilsladdning redan för några år sedan. 
– Men då var vi nog inte riktigt ”mogna”. Då var det någon som sa något i stil med ”Ska vi bli en bensinstation också?”, minns hon.

Saknar bil att ladda
Både Barbro Biberg och föreningens vice ordförande Hans Brotoft tror att möjligheten att ladda bilen på hemmaplan kan få fler att se elbil som ett alternativ. 

Än så länge har de inte kunnat sätta laddstolparna på prov — ingen i föreningen äger en elbil, än.
– Men en plats är tingad, en i föreningen väntar på leverans av sin elbil. Så här kommer det snart stå en elbil, säger Hans Brotoft och slår ut med armen mot en av platserna. 
– Innan vi beslutade att satsa på detta tog vi reda på om det fanns intresse i föreningen — och det fanns det. Kan föreningen man bor i erbjuda möjlighet till laddning blir steget att skaffa elbil kanske kortare, tillägger Barbro Biberg. 

Trots att BRF Kedjebackens laddpunkter ännu inte fått börja jobba har man redan planer på att utöka möjligheterna. 
– Tanken att budgetera för ytterligare laddplatser finns, men vi vill ju att intresset och behovet ska följa utbudet, säger Hans Brotoft.

Klimatkliv har gett 30 000 nya laddpunkter

Under projektet Klimatklivet, som avslutades förra året, har Naturvårdsverket beviljat bidrag till att sätta upp totalt 30 000 nya laddningspunkter. 
8 000 av dessa är för publik laddning för allmänheten, 22 000 är för privat laddning vid bostäder och företag. De 30 000 laddpunkter som Klimatklivet varit med och finansierat har, enligt Naturvårdsverket, minskat koldioxidutsläppen med 72 700 ton per år.

Antalet laddningsbara personbilar ökar i både Nacka och Värmdö. Vid utgången av 2018 var 2 055 laddbara bilar i trafik i Nacka. I Värmdö var siffran 309, enligt statistik från Trafikanalys. Jämfört med året innan har laddbilarna ökat med 720 bilar i Nacka och 131 i Värmdö.