Värmdö Publicerad 14:35, 23 januari 2020 Uppdaterad 16:45, 23 januari 2020

• Kulturen måste spara ytterligare en miljon

Kulturen måste spara ytterligare en miljon utöver redan aviserade 2,6. Förutom kulturskolan, som ska spara närmare en miljon kronor i år, vill majoriteten spara ytterligare en miljon på chefer, pengar som förs tillbaka till kommunstyrelsen.
Vi ska föregå med gott exempel, säger Jasmin Farid, M.

Kultur- och fritidsnämnden har i år ett sparbeting på 2,6 miljoner jämfört med ifjol. Nu vill majoritet för Värmdö spara ytterligare en miljon för att minska chefsleden.
Förutom nedläggningen av ungkulturhuset Gurraberg som redan genomförts, 2,8 miljoner, räknar politikerna med stora effektiviseringar på sju miljoner i samband med att driften slås ihop med tekniska nämndens drift.

Kulturskolan måste spara närmare en miljon. I dag går cirka 1 700 barn och unga i kulturskolan. Skolans budget har redan minskat sedan kulturskolan på skoltid gjorts om och inte längre omfattar årskurs 3. Nu måste man spara ytterligare på grund av minskat antal elever till kurserna. Det är framför allt intresset för stråk- och blåsinstrument som minskat, och som en följd av det även orkester- och ensembleverksamheten.
–  Eftersom den ekonomiska ersättningen till kulturskolan är kopplad till antalet barn, kommer skolans tilldelning av budget att anpassas efter det nya underlaget då tidigare år har varit överprognostiserat. Kulturskolan får även en höjd ersättning per elev och i budgeten kompenseras verksamheten för ökade lokalkostnader, säger Jasmin Farid, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i ett pressmeddelande.

Majoriteten kommer även att göra en översyn av kulturskolans verksamheter, för att se hur skolan kan möta framtida behov.
Budgeten för så kallad allmän kulturverksamhet minskas med 2,3 miljoner. I siffran ingår ungkulturhuset Gurraberg, men även rationaliseringar av kulturutbud, marknadsföring, aktiviteter och evenemang.

Dessutom vill Majoriteten spara ytterligare en miljon på chefer och administration. Istället vill de att pengarna förs tillbaka till kommunstyrelsen. I sitt yrkande skriver majoriteten att det finns ett kommunövergripande uppdrag att genomföra en översyn av hela organisationen för att effektivisera verksamheten och minska chefsleden.
– Vi har ett läge där vi ser över våra arbetssätt och kostnader för att få mest nytta för skattepengarna, då är det viktigt att vi föregår med gott exempel och ser till att hålla nere kostnaderna även för styrning, ledning och administration, säger Jasmin Farid och fortsätter:
–  Vi har slagit ihop två driftkontor och behållit lokalbokningen, men vi ser inget skäl att utöver det utöka med mer byråkrati. Därför är det mest ansvarsfulla att överföra pengarna till kommunstyrelsen, så att annan kommunal verksamhet kan ta del av den.

Julia Ekedahl-Lotoft, S, andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden är kritisk till besparingarna.
– Det M-ledda styret drar ordentligt ner på kulturskolan och samtidigt ger man bort en miljon kronor till central styrning i kommunen. Pengar som skulle kunnat gå till kulturen och idrotten. Det är ett svek mot Värmdös unga, säger hon.

De kultur- och fritidsverksamheter som får mer pengar är bland annat ungas mötesplatser och fritidsgårdar, 371 000 kronor, och allmän fritidsverksamhet, däribland en utökning för naturstädning, 135 000 kronor.

Kulturbesparingar

Kultur och fritidsnämndens nettobudget är 108 miljoner kronor. I år ska nämnden spara 2,6 miljoner kronor jämfört med ifjol. Majoriteten föreslår ytterligare en miljon.

De här får minskad nettobudget:
Allmän kulturverksamhet   - 2,3 miljoner
Bibliotek                             - 46 000 kronor
Kulturskola                         - 916 000 kronor
Idrott/fritidsanläggningar  - 1,3 miljoner

Majoritetens förslag:
Central styrning/ledning    - 1,0 miljoner