Båtbrygga blir miljoner dyrare än beräknat

Värmdö Publicerad 11:28, 24 januari 2021

 Bedöms kosta mer än inriktningsbeslutet

Nästa år ska man kunna båtpendla till stan från Östra Mörtnäs. Men kostnaden för den del Värmdö kommun står för — utbyggnad av infrastruktur och brygga i form av en flytponton — blir dyrare än beräknat. 

En tidig uppskattning i inriktningsbeslutet låg på tio till 13 miljoner. Nu visar en projektering att den totala budgeten hamnar på 15 miljoner. Upphandling av bryggan pågår. 

Trafikstart för pendelbåten är enligt tidplanen våren 2022. Trafikförvaltningen bedömer att försöket kommer att slå väl ut och att linjen efter den tvååriga försöksperioden blir permanent.

 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x