”Ett spel för gallerierna”

Värmdö Uppdaterad 08:01 24 juni 2019

• Politikerna om situationen med Hushållsporslinsfabriken.

Oppositionsrådet Carl Kangas, S:
”Att HPF inte skulle skriva på visste vi redan innan ärendet behandlades i fullmäktige. Det hela var bara ett spel för gallerierna. Kommunens agerande, där man verkar vilja trycka ut företaget ur lokalerna, är en potentiell dödskyss för verksamheten. Vårt förslag, som vi vädjade till majoriteten att lyssna på, var att återremittera ärendet, och ta fram ett förslag med en lösning både för ekonomin och för lokalerna. De kan inte ha lokaler där det regnar in. Förutsättningarna finns, med aktörer som sagt att de kan vara med och bidra, så därför vore det olyckligt att slå undan benen för produktionen.”

Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M:
”En återremiss förlänger bara processen och ökar skulderna. I två års tid, och med HPF:s 3,5 miljoner i obetalda skulder, har vi inte gjort annat än sökt efter lösningar. Om vi ska tala om spel för gallerierna så kan vi låta bli att politisera frågan genom att ge sken av att kommunens vilja står i vägen för fler lösningar. Företaget har skulder även till andra vilka kan försätta företaget i konkurs oavsett vårt avtal. Det är viktigt att poängtera att opinionsbildning inte löser lönsamheten för företaget utan en förändrad process för porslinstillverkningen. HPF är alltid välkomna att presentera konkreta lösningar.”